Satavuotiaissa enemmän naisia mutta miehet paremmassa kunnossa

Hyväkuntoisten miesten suurempi osuus johtuu todennäköisesti siitä, että sairaalloiset ja huonokuntoiset miehet eivät elä satavuotiaiksi, kun taas naisista useampi voi elää pitkään erilaisista sairauksista huolimatta.

terveys

Miehistä selvästi harvemmat elävät yli satavuotiaiksi, mutta siinä onnistuvat ovat terveempiä ja paremmassa kunnossa kuin samanikäiset naiset.

Tuoreen brittitutkimuksen perusteella satavuotiaaksi elävien brittinaisten määrä on kasvanut selvästi edeltävien vuosikymmenten aikana. Vuosina 1990–1994 sadan vuoden iän saavutti 16 naista sadastatuhannesta, kun vuosina 2010–2013 samaan ylsi keskimäärin 25 naista sadastatuhannesta. Samana ajanjaksona satavuotiaaksi elävien miesten määrä nousi neljästä keskimäärin kuuteen per satatuhatta miestä.

Satavuotiaiden yleisimmät terveysongelmat liittyivät tuki- ja liikuntaelinten sekä aistien heikentymiseen sekä ruoansulatushäiriöihin ja esimerkiksi kaatumiset, luunmurtumat, dementia ja kuulon ja näön heikentyminen olivat yleisiä. Vaivojen yleisyydestä huolimatta kuitenkin jopa puolet satavuotiaista miehistä oli säästynyt niiltä kaikilta. Naisista oireettomia oli vain kolmannes.

Hyväkuntoisten miesten suurempi osuus johtuu todennäköisesti siitä, että sairaalloiset ja huonokuntoiset miehet eivät elä satavuotiaiksi. Naisten elinikä on biologisesti pitempi kuin miesten, joten heistä useampi voi elää pitkään erilaisista sairauksista ja vaivoista huolimatta.

Tutkimus perustuu 9 000 satavuotiaaksi eläneen naisen ja 2 100 miehen eli kaikkien vuosina 1990–2013 satavuotiaaksi eläneiden brittien rekisteritietoihin. Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Lähteet: Uutispalvelu Duodecim