"Kaikkien näkökannat esille" – Kokkola mielissään hallinto-oikeuden Vattaja-ratkaisusta

Kokkolan kaupunki ja asukkaiden edustaja uskovat, että Vattajalle saadaan lopulta laajat ympäristöluvat. Edessä voi kuitenkin olla vielä vuosien prosessi.

luonto
Uimarantaa.
Kalle Niskala / Yle

Kokkolan kaupunki ja Karhin jakokunta ovat tyytyväisiä hallinto-oikeuden päätökseen, jonka mukaan Vattajan ympäristölupa palautuu ely-keskuksen käsittelyyn.

– Osasin kyllä odottaa tätä. Toiveikkain mielin odotamme, että asia etenisi nyt parempaan suuntaan, sanoo Karhin jakokunnan puheenjohtaja Arto Huhtala.

– Kyllä me tyytyväisiä tietysti olemme. On hyvä, että asia selvitetään perinpohjin, sanoo Kokkolan ympäristösihteeri Juhani Hannila.

Vaasan hallinto-oikeus palautti Vattajan ympäristöluvan ely-keskuksen käsittelyyn menettelyvirheiden takia: prosessin eri vaiheissa kaupungille ei ole annettu riittävästi tilaisuuksia lausua asiasta.

Ymmärrämme, että armeijan pitää pystyä harjoittelemaan, mutta meidän pitää pystyä asumaan täällä.

Arto Huhtala

– Tässähän on paljon osallisia, joita tulee kuulla. Kaupunki ei ole ainoa, valituksia ovat tehneet myös jakokunnat ja yksi yksityishenkilö. Kaikki nämä tulevat nyt kuultaviksi ja kaikkien näkökannat tulevat prosessissa esille, Hannila kertoo.

– Ely-keskus ei ole missään vaiheessa ollut meihin minkäänlaisessa yhteydessä, eikä meitä ole kutsuttu mihinkään katselmuksiin. Meille vain ilmoitettiin päätöksestä, Huhtala pahoittelee.

Laajat vaikutukset

Takana on jo tässä vaiheessa pitkä prosessi. Kokkolan kaupunki pyysi vuonna 2009 Etelä-Pohjanmaan ely-keskusta selvittämään, tarvitseeko armeija Lohtajan Vattajalla ympäristölupaa. Ely päätti, että ympäristölupa tarvitaan vain polttonesteiden jakeluasemalle ja kuorma-autojen ja muun kaluston varikkoalueelle. Kyseisestä päätöksestä tehtiin useita valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen, koska ympäristöluvasta halutaan laajempi, koko toimintakokonaisuutta koskeva.

– Osittainen lupa ei riitä, koska toiminnalla on vaikutusta niin laajaan alueeseen ja niin suureen määrään kaupunkilaisia. Täytyisi selvittää, että kun merelle ammutaan, onko sillä vesistö- ja luontovaikutuksia. Tässä toimitaan kuitenkin Natura2000-alueella ja Suomen arvokkaimmalla dyynialueella. Vaikutukset ovat hyvin monimuotoisia, ympäristösihteeri sanoo.

Alueen asukkaita huolestuttaa niin melu, ammusromu ja -kemikaalit kuin lennokkiromu polttoainepäästöineen.

– Ymmärrämme, että armeijan pitää pystyä harjoittelemaan, mutta meidän pitää pystyä asumaan täällä. Ampumaradoiltakin vaaditaan ympäristölupa, ja tässä on kyse moninkertaisista laukausmääristä. Pitäisi selvittää, mitä tavaraa mereen on päätynyt ja miten se vaikuttaa, jakokunnan puheenjohtaja perustelee.

Edessä vielä vuosien käsittely

Laajempi ympäristölupa tarkoittaisi monenlaisia velvoitteita Puolustusvoimille.

– Toiminta tulisi tavallaan läpinäkyvämmäksi. Toiminnanharjoittajalle tulisi selkeät seuranta- ja raportointivelvoitteet esimerkiksi pohjavesialueen ja merialueen suhteen. Pitäisi selvittää, millaisia vaikutuksia ammusjäämillä on sekä maa- että vesiekosysteemiin, Juhani Hannila kertoo.

Vattajan ympäristöluvan kohtalo ei ratkea aivan lähiaikoina: ely-keskuksessa selvitystyö aloitetaan nyt alusta. Huhtala ja Hannila odottavat pitkää prosessia.

– Menee vielä vuosia, ennen kuin Vattajalle mahdollisesti saadaan luvitus. Se on harmillista, mutta sellaista se nykyään on, Huhtala sanoo.

Puolustusvoimat ilmoittaa myöhemmin, aikooko se valittaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.