Etelä-Savon maidontuotantoon pudotus – alenee jopa 15 miljoonalla litralla

Ennusteen mukaan pudotus tapahtuu vuoteen 2020 mennessä. Mikäli tuottajien tavoitteet eivät toteudu, maitomäärän aleneminen jatkuu voimakkaampana.

Kotimaa
Maitotila, lehmä
Juuso Valkonen / Yle

Maidontuotannon ennakoidaan vähenevän reilusti Etelä-Savossa muuhun maahan. Maidontuotannon ennakoidaan alenevan noin 13 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Pudotus on raju, kun vertaa koko maahan, jonka alenemaksi ennustetaan samalla ajanjaksolla alle prosenttia.

Käytännössä tuotannon ennakoidaan alenevan 115 miljoonasta litrasta 100 miljoonaan litraan.

Taustalla vaikuttaa se, että maakunnassa on paljon pieniä maitotiloja ja eläinmäärät ovat pieniä, eikä investoinnit ole riittävän kannattavia. Maitoa tuotetaan jatkossa isoilla tiloilla, mutta maakunnassa tilojen koon kasvu on keskimääräistä hitaampaa.

Mikäli tuottajien tavoitteet eivät toteudu, maitomäärän aleneminen jatkuu voimakkaampana.

Yleinen epävarmuus huolettaa

Ely-keskuksen ennuste perustuu tuottajien suunnitelmiin lehmämäärän muutoksesta ja lehmien tuotostason noususta. Etelä-Savossa on nykyisin vajaa 500 lypsykarjatilaa, joiden keskikoko on 29 lehmää plus nuorkarja. Vuoteen 2020 mennessä karjakoon on ennakoitu nousevan 43 lehmään.

Ely-keskuksen selvityksessä maatalouspolitiikan epävarmuus todettiin maitotilan kilpailukyvyn ja kehittämisen suurimmiksi esteiksi niin Etelä-Savossa kuin myös koko maassa.

Lisäksi eteläsavolaisia maitotilan laajentajia huolestuttavat investoinnin riskit ja kannattavuus, lisäpellon saatavuus, oma jaksaminen ja tilan työmäärä sekä tukibyrokratia.