Talvivaaran kuolemantapauksesta sakotetut aikovat valittaa tuomioista

Talvivaarassa kuolemaan johtaneesta työturvallisuusrikoksesta tuomitut ovat tyytymättömiä tuomioihinsa. Kainuun käräjäoikeus on jatkanut antamansa sakkotuomion valitusaikaa syyskuun loppuun.

Talvivaara
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.
Talvivaaran bioliuotuskasoja ja metallitehdas.Heikki Rönty / Yle

Talvivaarassa vuonna 2012 sattuneesta kuolemantapauksesta tuomitut kaksi yhtiön työntekijää valittavat tuomiostaan hovioikeuteen. Kainuun käräjäoikeuden antaman sakkotuomion valitusaikaa on jatkettu 30.9. asti.

– Molempien tuomittujen avustajat ovat kesälomalla, juttukokonaisuus on suuri ja valituksen valmistelu vie paljon aikaa, joten valitusajan jatkamiselle oli riittävät perusteet, kerrotaan Kainuun käräjäoikeuden kansliasta.

Kaksi silloista työsuojelusta vastuussa ollutta Talvivaaran työntekijää tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta. Henkilöiden saamien sakkojen yhteissumma on vajaat 6 000 euroa. Kolmas syytettynä ollut henkilö vapautettiin syytteistä.

Kaikki vastaajat ovat koko prosessin ajan kiistäneet syyllisyytensä.

Talvivaara Sotkamo Oy tuomittiin tapauksessa 60 000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Yhtiön konkurssipesän julkisselvittäjä Jari Salminen ei vielä ole tehnyt päätöstä tuomioon tyytymisestä.

– Emme ole vielä asiaa ratkaisseet. Voi olla, että emme valita, mutta vielä ei ole tehty päätöksiä, kertoo Salminen.