1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kaivosyhtiön osakeanti ylimerkittiin – Keliberin osakkaat uskovat alaan

Keski-Pohjanmaalla litiumkaivosta valmisteleva Keliber-yhtiö sai osakkeenomistajiltaan luottamuslauseen, sillä yhtiön liikkeellelaskema osakeanti ylimerkittiin 14 prosentilla. Annin tuoton turvin yhtiö viimeistelee kannattavuusselvitystä, joka on pohjana jatkorahoitukselle ja kaivostoiminnan aloittamiselle.

Litiumia sisältävät mineraalit pakattuina puukontteihin. Kuva: Petri Puskala/Yle

Yhtiö sai osakeannilla kokoon 600 000 euroa. Koko osakeanti meni yhtiön nykyisille osakkeenomistajille. Keliberin pääomistaja on norjalainen Nordic Mining ja osakkeenomistajat ovat sijoitusyhtiöitä ja yksityishenkilöitä pääosin Suomesta.

Toimitusjohtaja Olle Sirén on tyytyväinen.

– Ylimerkitty osakeanti on luottamuslause osakkeenomistajiltamme.

Osakeanti täydentää vuosi sitten tehtyä antia, jolla kerättiin kasaan 2,2 miljoonaa euroa. Rahoilla viimeistellään kannattavuusselvitystä. Muun muassa rahoittajia varten laadittava kannattavuusselvitys kattaa esimerkiksi hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyviä toimia ja kairausten tuloksia. Selvitys valmistuu loppusyksystä.

Keliber valmistelee litium-malmin louhimista Keski-Pohjanmaalla, muun muassa Kaustisella ja Kokkolan Ullavassa. Tuotanto voisi arvioiden mukaan alkaa muutaman vuoden päästä.

Keski-Pohjanmaan maaperästä löytyy spodumeenipegmatiittia, josta prosessien kautta rikastetaan litiumia. Spodumeenista saadaan lämpökäsittelyllä, liuotuksella ja saostamisella aikaan litiumkarbonaattia. Litiumakkujen valmistajat käyttävät litiumkarbonaattia valmistaakseen akkuja esimerkiksi autoteollisuuteen ja jatkossa myös tuuli- ja aurinkosähkön varastoimiseen.