"Luomueläimet tavanomaisia terveempiä" ja muita luomumyyttejä – asiantuntija vastaa väitteisiin

Luomutuotantoon liittyy erilaisia mielikuvia, joita käytetään luomutuotannon markkinoinnissa hyväksi. Kaikkien luomuun liittyvien käsityksien tueksi ei kuitenkaan löydy tutkimustietoa.

Kotimaa
Luomulammas tarvitsee myrkyttömän niityn.
LuomulammasPasi Takkunen / Yle

Kumpi on parempi vaihtoehto, luomuliha vai tavanomainen? Kysymys on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Tilannetta hankaloittaa entisestään se, että Suomessa ei juuri ole tehty tieteellisiä vaatimuksia täyttäviä tutkimuksia luomuelintarvikkeista (siirryt toiseen palveluun).

Tässä artikellissa käsitellään muutamia luomutuotantoon liittyviä väitteitä. Väitteisiin vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa projektityöntekijänä työskentelevä Brita Suokas. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa tutkimustietoa maaseudun kehittämisestä.

Väite 1.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

*Ei. *Yleisesti näin ei voi sanoa, koska väitteelle ei ole tutkimustulosten antamaa pohjaa. Suomalaista vertailevaa tutkimusta luomutuotantoeläinten ja tavanomaisten tuotantoeläinten terveyden välillä ei ole tehty. Ulkomaisista tutkimustuloksista selviää, että sairauksia on molemmilla, kenties jopa yhtä paljon. Sairaudet voivat kuitenkin olla erilaisia.

Tuottajat voivat kuitenkin väittää luomueläinten voivan tavanomaisia eläimiä paremmin. Tietyllä tapaa näille väitteille on perusteita, sillä luomutuotannossa on monia asioita, jotka edesauttavat eläinten hyvinvointia. Luomutuotannossa eläimet esimerkiksi pääsevät ulos, karsinatilat ovat väljemmät ja eläimille on aina tarjolla kuivikkeita. Toisaalta luomueläinten päästessä ulos, ne kohtaavat mullassa eläviä loiseläimiä enemmän kuin tavanomaisessa tuotannossa olevat eläimet. Näiden torjumiseksi voidaan kuitenkin tehdä loishäätöjä.

On asioita, jotka vaikuttavat tuotantosuunnasta riippumatta. Huonosta ravitsemuksesta johtuva yleiskunnon heikkeneminen johtaa myös monien terveysongelmien syntymiseen. Eläintenhoitajan ammattitaidon puutteen lisäksi esimerkiksi rahanpuute tai erityisen huonot sääolot voivat aiheuttaa rehujen laadun huononemista.

Väite 2.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Ei. EU:n luomuasetuksen lääkintään liittyvien sääntöjen puitteissa voi ihan hyvin hoitaa ja lääkitä eläimiä Suomessa. Luomutuotannossa on tiukka kielto GMO(geenimuunneltujen organismien) -tuotantotavalla tuotetuille tuotteille. Lääkinnällisistä syistä tehdään luomussa kuitenkin poikkeus: eli vaikka eläinlääkkeet ja rokotteet olisi tuotettu GMO-tekniikan kautta, niitä ei suljeta pois, jos tällaisten tuotteiden käytölle lääkinnällisistä syistä on tarve.

Myöskään väitteille, joiden mukaan luomutuottajat viivyttelisivät lääkityksen aloittamisen kanssa EU:n lääkintäkertasäädösten vuoksi, ei löydy perusteita. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hoito aloitetaan, sitä kevyemmillä hoitomuodoilla yleensä selvitään.

Väite 3.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

*Jokseenkin kyllä. *Perusravintoarvoissa ei ole merkittäviä eroja siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan välillä. Jos kuitenkin mietitään suurta massaa, eroja löytyy.

Luomulihassa on vähemmän torjunta-ainejäämiä ja vähemmän antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita. On siis todennäköistä, että luomulihan syöjä altistuu pienemmälle määrälle torjunta-ainejäämiä ja antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita.

Luomutuotteiden kuluttaja saa luomulihasta ja –maidosta terveellisiä monityydyttymättömiä rasvahappoja enemmän ja monipuolisemmin kuin tavanomaisten tuotteiden kuluttaja. Tämä johtuu luomueläinten monipuolisemmasta ruokinnasta. Lisäksi luomujatkojalosteissa käytetään lisäaineita vain murto-osa sen verran, mikä on tavanomaisissa tuotteissa sallittua.

Tässä vertailussa on kuitenkin hyvä muistaa, että tavanomaisessa lihantuotannossa on vaihtelua. Markkinoille on tuotu esimerkiksi laidunlihaa ja niittylihaa, joilla on jo samantyyppisiä vaatimuksia kuin luomulihalla ruokinnan suhteen.

Väite 4.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Kyllä ja ei. Liha-alan tutkimuskeskuksen yhteenvedon mukaan luomulihan tuotanto on kestävän kehityksen mukaista naudanlihantuotannossa.

Sen sijaan luomusianlihantuotannossa ympäristövaikutukset saattavat olla jopa suuremmat kuin tavanomaisessa.

Luonnon monimuotoisuuskysymyksessä luomutuotannon eduista ei kuitenkaan ole kiistaa. Luomutuotanto ylläpitää monipuolisempaa viljelykasvustoa, hyönteislajistoa, linnustoa ja perhoslajistoa.

Väite 5.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Kyllä ja ei. Tämä riippuu siitä mitä tarkoitetaan teholla. Luomutuotannossa lyhyen aikavälin satotulokset ovat pienempiä kuin tavanomaisessa tuotannossa. Fosfori- ja muita lannoitekaivannaisia luomutuotantomenetelmässä tarvitaan vähemmän, mutta maapinta-alaa tarvitaan enemmän luomutuotannossa.

Tuotantotavan vaatima energiankulutus on kuitenkin luomussa pienempi kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomussa myös arvokkaan multakerroksen paksuus lisääntyy. Pitkäaikaisen tuottavuuden on luomutuotantotavalla todettu pysyvän paremmin yllä kuin tavanomaisessa tuotannossa.

_Brita Suokas on myös Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteisen asiantuntijaverkoston, Luomuinstituutin jäsen. _

Lisätty 17.7.2015 kello 16.09: Tieto Suokkaan kuulumisesta Luomuinstituuttiin.