Sateet kasvattaneet Talvivaaran vesivarastoja – "Juoksutuskiintiö riittää purkuputken valmistumiseen asti"

Runsaat sateet ovat kasvattaneet Sotkamon Talvivaaran kaivosalueella olevan veden määrää. Alueella on tällä hetkellä ylimääräistä vettä lähes 10 miljoonaa kuutiometriä. Hätää ei kuitenkaan ole, kerrotaan Talvivaarasta, koska juoksutukset riittävät pitämään vesimäärän aisoissa.

luonto
Nuasjärveä.
Kimmo Hiltunen / Yle

Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä liikavesiä 9,6 miljoonaa kuutiometriä. Niistä riittävän puhtaita ulos juoksutettavaksi on 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Kesän runsaat sateet ovat kasvattaneet vesivarastoja, kertoo osastopäällikkö Veli-Matti Hilla.

– Kesäkuussa Talvivaarassa satoi yli 150 millimetriä, joka on neljä kertaa niin paljon kuin viime vuoden kesäkuussa. Runsas sadanta on tarkoittanut toisaalta myös sitä, että olemme pystyneet juoksuttamaan vettä selvästi enemmän kuin normaalisti kesäkuussa.

Talvivaarasta juoksutettavan veden määrä on ympäristöluvassa sidottu Kalliojoen virtaamaan. Runsaiden sateiden vuoksi joen virtaama on korkea, joten tällä hetkellä kaivosalueelta juoksutetaan vettä pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan 880 kuutiometriä tunnissa.

Veli-Matti Hillan mukaan juoksutettavan veden ainepitoisuudet ovat koko ajan pysyneet selvästi ympäristöluvan määräämien maksimiarvojen alapuolella.

Purkuputken työmaa.
Nuasjärveen vievää purkuputkea rakennetaan parhaillaan.Kimmo Hiltunen / Yle

Juoksutuskiintiö riittää purkuputken valmistumiseen asti

Talvivaaran vesien purkuputki Nuasjärveen valmistuu Veli-Matti Hillan arvion mukaan elokuussa. Käyttökunnossa putki olisi syyskuussa.

– Tämän hetken arvioni on, että aluehallintoviraston myöntämä lisäjuoksutuskiintiö riittää purkuputken valmistumiseen saakka. Sitten ruvetaan juoksuttamaan purkuputkiluvalla.

Putkia purkuputken työmaalla.
Purkuputkesta tulee pitkä.Kimmo Hiltunen / Yle

Purkuputken ympäristöluvan valitukset ovat käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa, mutta lupa sisälsi toiminnan aloitusluvan muutoksenhausta huolimatta. Hilla ei tiedä, koska päätöksiä tulee.

– Putken saa ottaa käyttöön ja vettä juoksuttaa luvan mukaisesti valituksista huolimatta, jos ei Vaasa sitten keskeytä omalla päätöksellään.