Lintuharrastajien valitus merituulivoimaloista hylättiin: "Ei uhka linnuille"

Lintuharrastajat valittivat Porin edustalle suunnitellusta ainutlaatuisesta merituulivoimala-alueesta. Heidän mielestään voimalat uhkaavat erityisesti selkälokkia.

luonto
Tuulimyllyn lavat taivasta vasten.
Mihalis Kouloumbis / Yle

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Porin lintutieteellisen yhdistyksen valituksen Tahkoluodon merituulivoimaloista.

Porin lintutieteellinen yhdistys oli vaatinut muutosta Tahkoluodon edustalle rakennettavien tuulivoimaloiden kaavoitukseen.

Porin edustalle Tahkoluotoon rakennetaan maailmanmitassakin ainutlaatuinen merituulipuisto, johon tulee 11 turbiinia. Myös valtio tukee rakentamista.

Arvokas lintualue

Porin edusta jokisuistoineen on eräs Suomen arvokkaimmista lintujen muuttoalueista. Siksi merituulipuistoon on suunniteltu asennettavaksi uutta lintututka-teknologiaa, joka pysäyttäisi voimalat lintujen lähestyessä.

Lintutieteellisen yhdistyksen mukaan tutkajärjestelmä ei auta estämään kaikkien lintujen törmäyksiä. Porin lintutieteellinen yhdistys on huolissaan etenkin selkälokin tulevaisuudesta Porin alueella.

"Ei uhka luonnolle"

Turun hallinto-oikeuden mukaan luontoarvot eivät kärsi voimala-alueesta niin paljon, että Porin kaupungin kaavoitukseen pitäisi puuttua.

Tuulivoimaloiden lukumäärää ja sijaintia on oikeuden mukaan muutettu riittävästi, jotta luontoarvoja ei tuhota. Lisäksi tuulivoimalat on sijoitettu vähintään noin 500 metrin etäisyydelle luontoarvoiltaan arvokkaista lintuluodoista, mitä ely-keskus on pitänyt vähimmäisetäisyytenä.