1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Lisää sakkoja, opintotukea entiseen malliin – kyselytutkimus: näin suomalaiset säästäisivät

Eniten vastarintaa synnyttivät aikeet leikata opintotukea tai lakkauttaa lapsilisän ja opintotuen indeksisidonnaisuus.

Kotimaan uutiset
Mielenosoitus
Opiskelijat osoittivat mieltään Helsingissä 15. kesäkuuta 2015.Jaani Lampinen / Yle

Jos valtiontaloutta pitää tervehdyttää, niin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, sakkomaksujen korotukset ja kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset saavat suomalaisilta vankimman tuen, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselytutkimuksesta. Sen sijaan opintotuen sekä lääke- ja sairaskorvausten leikkauksiin vastaajat suhtautuivat nyrpeämmin – tosin monet ovat valmiit hyväksymään nekin kynsin hampain.

Kunnallisalan kehittämissäätiön TNS Gallupilla teettämässä tutkimuksessa tiedusteltiin tuhannelta suomalaiselta, miten he suhtautuvat hallituksen suunnittelemiin säästöihin, mikäli ne toteutettaisiin vuosien 2016–2019 välisenä aikana.

Vastaajat saivat ilmaista mielipiteensä kaikkiaan 12 eri tavasta joko säästää tai hankkia valtiolle lisää tuloja. Listalla olivat muun muassa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, kun toinen vanhemmista hoitaa perheen lasta tai toinen vanhemmista on työtön, päiväsakkojen ja rikesakkojen kaksinkertaistaminen sekä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset.

Muita valtiontalouden tasapainottamisen vaihtoehtoja olivat leikkaukset elinkeinoelämältä, päivähoitomaksujen korotukset kautta linjan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja vuorotteluvapaan rajaukset, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksikorotusten jäädytykset, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset, päivähoidossa yli 3-vuotiaiden ryhmäkokojen kasvattaminen, lapsilisän ja opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen, lääkekorvausten ja sairausvakuutuskorvausten leikkaukset sekä opintotuesta leikkaaminen.

Kyselyn vastausvaihtoehdot eri säästökohteille olivat kannatan, en kannata mutta voin hyväksyä, en osaa sanoa ja en hyväksy missään olosuhteissa.

Hallituspuolueiden kannattajille käy kaikki

Selvästi tukevimman kannatuksen kyselyssä sai ehdotus päivä- ja rikesakkojen kaksinkertaistamisesta, jota joko kannatti tai sen voisi hyväksyä 89 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lähes yhtä moni, 87 prosenttia vastaajista, joko kannatti tai voisi hyväksyä subjektiivisen päivähoidon rajaukset. Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksia kannatti tai supistukset ymmärsi kaikkiaan 83 prosenttia vastanneista. Elinkeinoelämältä leikkaamista puolestaan kannatti tai sen voisi hyväksyä 79 prosenttia vastaajista.

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten on hankala niellä leikkaukset opintotuessa sekä säästöt lääke- ja sairausvakuutuskorvauksissa. Opintotuen leikkauksia sanoi kannattavansa ainoastaan 15 prosenttia ja hyväksyvänsä 34 prosenttia vastaajista. Lähes puolet, 46 prosenttia, oli kuitenkin sitä mieltä, että opintotuen leikkauksia ei voi hyväksyä missään olosuhteissa.

Opintotuen leikkausten lisäksi suomalaiset suhtautuivat penseästi lapsilisän ja opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttamiseen, jota yli kolmannes vastaajista, 35 prosenttia, ei voisi missään olosuhteissa hyväksyä. Myöskään lääke- ja sairasvakuutuskorvausten leikkaukset eivät saaneet vastaajia hyppimään riemusta, sillä niitä kannatti ainoastaan 17 prosenttia vastaajista samalla kun reilu kolmannes vastusti jyrkästi.

Hallituspuolueiden kannattajat olivat valmiit hyväksymään kaikki kyselyssä esitetyt säästöt. Opposition kannattajat voisivat hyväksyä valtaosan säästöistä, mutta he suhtautuivat yksiselitteisen kielteisesti lapsilisän ja opintotuen indeksisidonnaisuuden lakkauttamiseen sekä opintotuen leikkaamiseen.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) toteutti TNS Gallup. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1001. Kyselytutkimuksen virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

Lue seuraavaksi