Kysely: Hallituksen taitoihin ja politiikkaan luotetaan

Suomalaisilla on vahva usko maan hallituksen kykyyn johtaa maata. Vain reilu neljännes epäilee hallituksen kykyä.

politiikka
Alexander Stubb, Juha Sipilä ja Timo Soini pitää infoa Smolnassa 29. toukokuuta.
Henrietta Hassinen / Yle

Suomalaisista melkein joka toinen pitää hallituksen kykyä johtaa maata melko tai erittäin hyvänä. Joka viides ei luota hallituksen osaamiseen.

Kunnallisalan kehittämissäätiön TNS Gallupilla teettämän kyselyn mukaan luottamus hallitukseen kertoo myös paljon vastaajien puoluekannasta. Enemmistö hallituspuolueiden kannattajista pitää hallituksen kykyä hyvänä.

Myös osa oppositiopuolueiden äänestäjistä pitää hallituksen ohjelmaa sopivana, sillä heistä noin joka toinen on tyytymätön hallituksen ohjelmaan. Sen sijaan joka toinen oppositiopuolueiden äänestäjä ei usko, että hallitus pystyy johtamaan maata. Hallituspuolueiden kannattajilla usko hallituksen ohjelmaan on paljon selvempi kuin oppositiopuolueiden äänestäjillä.

Kyselyyn vastanneista vain reilu viidennes uskoo opposition kykyyn tarjota vaihtoehtoja maan hallitukselle. Alle puolet oppositiopuolueiden kannattajista luottaa opposition kykyyn eduskuntatyössä.

Kyselyssä haastateltiin 1 001 suomalaista kesäkuun alussa. Vastausten virhemarginaali on kolme prosenttia puoleen tai toiseen.