Yhä useampi suomalaisyritys mukana ilmastobisneksessä

EK:n mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa useamman kuin joka viidennen suomalaisyrityksen liiketoimintaan.

talous

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) selvityksen mukaan ilmastonmuutoksen torjunnan huomioivien suomalaisyritysten määrä on lisääntynyt.

Ilmastonmuutos vaikuttaa useamman kuin joka viidennen vähintään viiisi ihmistä työllistävän suomalaisyrityksen toimintaan, ilmenee EK:n selvityksestä. Näistä yrityksistä noin joka kymmenes arvioi, että ilmastonmuutos tuo niille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tällä hetkellä Suomessa on yli 3 000 yritystä, jotka tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

– Vaikka ilmastonmuutos on yksi suurimmista maapalloa kohtaavista uhkista, on rohkaisevaa että yhä useampi yritys arvioi ilmastonmuutoksen tuovan suuria liiketoimintamahdollisuuksia. Usein on ajateltu, että pienellä Suomella ei voi olla merkittävää roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Nyt yrityskentässä selvästi ajatellaan, että Suomi voi olla kokoaan suurempi toimija globaalien ilmasto- ja ympäristöratkaisujen synnyttäjänä, sanoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2013 yhteensä yli 350 000 yritystä. EK:n yrityskysely kattaa vähintään viisi ihmistä työllistävät yritykset, joita on noin 40 000. Näistä yrityksistä noin 9 prosenttia tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

EK:n kyselyssä suurin osa yrityksistä piti erilaisia verohelpotuksia tehokkaana keinona edistää ilmastoliiketoimintaa. Myös innovaatiotuet saivat laajaa kannatusta. Sen sijaan sääntelyn lisäämiseen suomalaisyritykset suhtautuvat nihkeästi.

EK:n kyselyyn vastasi touko-kesäkuun aikana yhteensä 1 004 yritystä. Tutkimuksessa selvitettiin cleantech-liiketoiminnan nykytilaa ja kasvunäkymiä. Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, jonka ansiosta tutkimuksen suuntaa-antavat tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin vähintään 5 henkilön työnantajayrityksiin Suomessa.

_Juttua tarkennettu 15:17: EK:n kysely kattaa vähintään viisi ihmistä työllistävät yritykset, joita on noin 40 000. _