Hyppää sisältöön

Suomalainen pysyy työpaikassa keskimäärin vuosikymmenen

Lähes puolet työntekijöistä on ikänsä jotakuinkin samassa ammatissa, kertoo Tilastokeskus. Esimerkiksi lääkäri on lääkäri yleensä työuran loppuun asti.

Pitkät leikkaukset on tiedetty veritulppien riskitekijäksi. Kuva: Juanjo Martin / EPA

Siinä, missä amerikkalainen vaihtaa työpaikkaa taajaan, suomalainen on ja pysyy. Tosin Tilastokeskuksella ja Eläketurvakeskuksella on hivenen erilaiset kannat tähän väitteeseen.

Tilastokeskuksen tuoreimman, kahden vuoden takaisen työolotutkimuksen mukaan palkansaajien keskimääräinen aika samassa työpaikassa on vähän yli kymmenen vuotta. Pysyvyys on Tilastokeskuksen mukaan nousussa, sillä vuonna 1984 tehdyssä työolotutkimuksessa keskiarvoaika oli reilut kahdeksan vuotta.

Lähes samassa ammatissa ikänsä olleita oli vuonna 2013 reilut 40 prosenttia palkollisista. Useissa selvästi erilaisissa ammateissa ilmoitti olleensa 14 prosenttia miehistä ja 13 prosenttia naisista.

Korkean asteen tutkinnon suorittaneista miltei puolet on ollut aina jotakuinkin samassa ammatissa, kertoo Tilastokeskus. Tiukimmin alastaan ovat pitäneet kiinni lääkärit ja sairaanhoitajat, joista noin 60 prosenttia on ollut aina liki samassa ammatissa.

Yhdysvalloissa työpaikkoja on tusina, Suomesta ei löydy tilastoa

Yhdysvaltain työmarkkinoilla liikehdintä on rivakkaa: sikäläinen työministeriö kertoi keväällä tutkimuksesta, jonka mukaan 1957–1964 syntyneillä on 48 ikävuoteen mennessä ehtinyt olla keskimäärin liki 12 työpaikkaa.

Puolet tästä työkokemuksesta kertyy jo 18–24-vuotiaana. Tässä tutkimuksessa työpaikka tarkoittaa yhtämittaista jaksoa yhden työnantajan palveluksessa.

Tutkijoiden mukaan vilkas vapaaehtoinen siirtyminen työpaikasta toiseen uran aikana kuuluu amerikkalaiseen kulttuuriin.

Suomesta ei löydy varsinaista tilastoa siitä, kuinka monta työpaikkaa kansalaisella keskimäärin elämänsä aikana on.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta voisi laskea kansalaisen työsuhteet, mutta lopputulos ei paljastaisi työpaikkojen määrää, koska työsuhteiden ketjutus yhden työpaikan sisällä on niin yleistä.  

Työolotutkimuksessa suomalaisista reilu kolmannes (37 %) ilmoitti vaihtaneensa työpaikkaa viiden viime vuoden aikana. Osuus on pysynyt samana koko 2000-luvun, kertoo erikoistutkija Hanna Sutela Tilastokeskuksesta.

Eläketurvakeskus arvioi, että eläkkeelle mennään kymmenen työpaikan kautta

Eläketurvakeskus kirjaa tarkasti suomalaisten työsuhteet ja pitää niistä rekisteriä. Silti sieltäkään ei löydy oikopäätä tilastoa siitä, kuinka monta kertaa suomalainen vaihtaa palkanmaksajaa  työuransa aikana.

Rekistereitä yhdistämällä ja analysoimalla Eläketurvakeskus pääsee melko korkeaan työpaikkalukemaan: työpaikkojen mediaani on sen mukaan kymmenen. Mediaani on suuruusjärjestykseen laitetuista luvuista keskimmäinen.

Keskiarvo olisi vielä kymmentäkin korkeampi, koska on ihmisiä, joilla työsuhteita on ollut jopa yli 1 200, Eläketurvakeskuksesta kerrotaan. Näitä vikkelästi liikehtiviä löytyy esimerkiksi viihdealalta.

Jos rekistereitä olisi analysoitu vaikkapa parikymmentä vuotta sitten, työpaikkojen määrä olisi ollut vähäisempi, sillä julkinen sektori laajeni 1970-luvulla ja tarjosi runsaasti pysyviä työpaikkoja.

Nyt pitkässä taantumassa tilanne on toinen, ja työntekijöitä on irtisanottu myös työpaikoista, jotka ennen olivat vakaita ja varmoja.

.
.