Kauan odotettu koltansaamenkielinen oikolukuohjelma on tuloillaan

Koltansaamenkielelle on kehitteillä oma oikolukuohjelma, jonka testiversio on jo käytössä kielen kirjoittajilla. Koltansaamenkielen parissa työskentelevä Merja Fofonoff on tyytyväinen, kun kauan odotettu ohjelma on viimeinkin tekeillä.

kulttuuri
Merja Fofonoff
Merja FofonoffAnneli Lappalainen / Yle Sápmi

Tämän vuoden alussa alkaneen koltansaamenkielisen kieliteknologia-projektin vetäjä Jack Rueter kertoo, että viimein myös koltansaamenkielelle on saatu oma oikolukuohjelman testiversio. Testiversio ei vielä tunne kaikkia uhanalaisen koltansaamen sanoja eikä kykene niitä korjaamaan, mutta ohjelma etenee pikkuhiljaa.

Koltansaamenkielinen oikolukuohjelma on ainoa laatuaan ja sen avustuksella jokainen kieltä osaava pääsee kirjoittamaan sujuvasti koltansaamen kirjakieltä.

Saamelaiskäräjien oppimateriaalityöntekijä Merja Fofonoff on jo kauan odottanut vastaavaa ohjelmaa käyttöön.

– Niin kauan kun olen työskennellyt kielen parissa, tehnyt käännöstöitä ja muita kielitöitä, olen kaivannut sähköisiä työvälineitä sellaisille ihmisille, jotka käyttävät tietokonetta koltansaamenkielen kirjoittamisessa, Fofonoff sanoo.

Oikolukuohjelmasta hyötyä kaikille kielenkäyttäjille

Projektin vetäjän Jack Rueterin mukaan ajatuksena on, että koltansaamenkielisestä oikolukuohjelmasta olisi apua niin kielitieteilijöille, kielityöntekijöille ja koltansaamen kirjoittajille. Myös Merja Fofonoff uskoo ohjelman olevan todella tärkeä koltansaamenkielisille, joita viimeisimpien tietojen mukaan on noin 300.

Koltansaame, oikolukuohjelma
Terhi Harju / Yle

– Nyt on sellainen testausaika, mutta sen jälkeen kun tämä ohjelma alkaa toimimaan paremmin ja se tuntee enemmän sanoja, uskon, että tästä on todella paljon hyötyä juuri kieltä käyttäville ihmisille. Aivan täydellistä tietokoneohjelmaa ei voi edes tehdä, koska kieli kehittyy ja muuttuu koko ajan, sanoo Fofonoff.

“Kieli tulee innostamaan ihmisiä kirjoittamaan koltansaameksi”

Koltansaamen kirjakieli kehitettiin 1970-luvulla, eivätkä kaikki kielen taitajat tunne kirjakielen sääntöjä. Sen vuoksi koltansaamen kielellä kirjoittavia on tällä hetkellä vähän. Kielityöntekijä Merja Fofonoff ajattelee, että oikolukuohjelman avustuksella ihmiset alkavat kirjoittamaan enemmän koltansaameksi.

– Uskon, että tulevaisuudessa, kun ihmiset ovat tutustuneet ohjelmaan ja kun se on jokaisen saatavilla, ihmiset innostuvat enemmän siitä ja se antaa paremmat mahdollisuudet kirjoittaa koltansaameksi. Ei tarvitse enää olla vain kyselemässä ihmisiltä, vaan voi vain kirjoittaa sen ohjelmaan ja katsoa, kuinka teksti kuuluisi kirjoittaa, iloitsee Merja Fofonoff.