Tuomelan koulun remontti venyy

Tuomelan vanhan koulun peruskorjauksen yhteydessä on kohdattu erityisen paljon ongelmia Hämeenlinnassa.

peruskorjaus
Tyhjä koululuokka muuttolaatikoineen.
Ville Välimäki / Yle

Hämeenlinnan Tuomelan koulun peruskorjaus on hidasta. Valmistumisaikataulua on jouduttu siirtämään puolellatoista kuukaudella rakennustöiden aikana esiintyneiden lisätöiden takia.

Linnan tilapalveluiden rakennuttajainsinööri Mika Rajala mukaan peruskorjauksen edetessä on tullut paljon haasteita ja yllätyksiä, kun rakenteita on avattu.

Koulun rakenteista on löytynyt muun muassa vanhoja, betonisia tukipuita, joita on jouduttu hiekkapuhaltamaan puhtaiksi.

– Lisäksi olemme edelleenkin joutuneet esimerkiksi poistamaan sisäilmaongelmia aiheuttaneita tekijöitä, joita on runsaasti, sanoo Rajala.

Työläiden purkutöiden lisäksi viime syksynä remontti keskeytyi aliurakoitsijan palkkoihin ja työaikoihin liittyneiden kiistojen vuoksi.

Nyt kaupunki haluaakin satsata Tuomelan koulun peruskorjausurakan avoimmuuteen.

– Koulun käyttäjät ja heidän vanhempansa voivat seurata työn etenemistä avoimista kuukausitiedotteista, kertoo rakennuttajainsinööri Mika Rajala.

Tuomelan koulun valmistumispäiväksi on nyt sovittu 13.7.2016.