Miten Lappi on selvinnyt lamasta?

Kansainvälinen finanssikriisi ei näkynyt Lapin työttömyystilastoissa vielä keväällä 2008. Sen jälkeen tuli Lappiinkin lama, joka näkyy edelleen. Työllisyystilanne on yhä huomattavasti heikompi kuin vuonna 2008.

talous
grafiikkaa
Leena Luotio / Yle

Vuonna 2008 Lapissa talous kukoisti ja kauppa kävi. Työttömyys oli laskenut parissa vuodessa 15 prosentista lappilaisittain kohtuulliselle 12 prosentin tasolle. Lappi ei enää johtanut Suomen työttömyysprosenttitilastoa.

Sitten tuli finanssikriisi Lehman Brothers -konkursseineen kaikkineen, ja talouden alamäki ulottui pikku hiljaa Lappiinkin asti. Tämän vuoden toukokuun tilastojen mukaan Lapissa on taas Suomen korkein työttömyysprosentti.

Finanssikriisiä edeltävään aikaan verrattuna nuoristotyöttömiä on nyt yli kolmannes enemmän, seniorityöttömiä lähes puolet enemmän ja pitkäaikaistyöttömiä yli kaksinkertainen määrä.

Luvut olisivat vielä rumemmat, jos Lapista ei olisi muuttanut ihmisiä työn perässä muualle. Yhteensä muuttotappio vei Lapista yli 2 600 ihmistä vuosina 2008-2014.

Synkintä Meri- ja Itä-Lapissa

Eri seutukunnista huonoimmin ovat selvinneet Kemi-Tornio, jossa on 1 257 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2008, ja Itä-Lappi, jossa työpaikkojen määrä on laskenut 13 prosenttia vuodesta 2008.

Mutta siinä, missä Meri-Lapissa on hieman enemmän työssä käyviä tai työpaikkaa hakevia, Itä-Lapin työmarkkinoilta on poistunut 853 ihmistä vuoden 2008 jälkeen. Siksi työttömien määrä ei ole kasvanut Itä-Lapissa yhtä jyrkästi kuin muualla Lapissa.

Positiivista Lapin kehityksessä on lähinnä Rovaniemen kasvu: kaupungissa on nyt lähes 2 000 työpaikkaa enemmän kuin ennen lamaa.

Toinen valopilkku on Tunturi-Lappi, jonne on syntynyt yli 500 uutta työpaikkaa. Työmarkkinoilla on nyt ihmisiä yli 11 prosenttia enemmän kuin 2008.

Pitkäaikaistyöttömiä yli kaksikertainen määrä

Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvanut on kaikkialla muuta työttömyyttä enemmän. Lohduttomin tilanne on Tunturi-Lapissa, jossa kasvu oli 168 prosenttia.

Vähiten pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi Tornionjokilaaksossa, mutta sielläkin luku yli kaksinkertaistui.

Myös nuorten työttömien määrä kasvoi eniten Tunturi-Lapissa. Itä-Lapissa taas nuoria työttömiä oli nyt aiempaa vähemmän, mikä saattaa selittyä suureksi osaksi nuorten määrän yleisellä vähenemisellä sekä työikäisten poismuutolla.

Yli 50-vuotiaiden työttömyys paheni eniten Kemi-Tornion seutukunnassa suhteellisesti laskettuna, mutta Rovaniemellä kasvu oli määrällisesti hieman suurempi.

Lähde: Tilastokeskus / TE-ministeriö