1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Useat tutkimukset kertovat: Naisten muistitaudit pahenevat nopeammin kuin miesten

Yhdysvaltalaiset Alzheimer-tutkijat ovat havainneet useita yhteyksiä sukupuolella ja muistisairauksien kehittymisellä. Kaikissa tuloksissa naiset ovat heikommilla kuin miehet.

Kuva: Sini Salmirinne / Yle

Iäkkäiden naisten lievät muistiongelmat pahenevat miltei kaksi kertaa niin nopeasti kuin vastaava miehillä havaittu muistamattomuus, kertoo yhdysvaltalainen tutkimus.

Lähes kaksi kolmasosaa Alzheimerin tautia sairastavista yhdysvaltalaisista on naisia. Yksi kuudesta 65-vuotiaasta, päällisin puolin terveestä naisesta sairastuu loppuelämänsä aikana Alzheimeriin. Miehillä vastaava luku on yksi 11:stä.

Aiemmin oletettiin, että ero johtuu naisten yleensä pidemmästä eliniästä, mutta tutkijat ovat yhä enemmän sitä mieltä, mutta syitä on muitakin. Siitä kertovat useat tutkimukset, joita esiteltiin tiistaina Alzheimer-yhdistyksen kansainvälisessä konferenssissa Washingtonissa.

Duken yliopiston tutkimuksessa verrattiin lähes 400:aa naista ja miestä, joilla oli lieviä muistivaikeuksia. Ne eivät olleet niin pahoja, että olivat haitanneet jokapäiväistä elämää, mutta todistivat Alzheimer-vaarasta.

Koehenkilöitä seurattiin vähintään neljän vuoden ajan ja havaittiin, että siinä missä miesten muisti ja päättelykyky heikkeni pisteen verran vuodessa, naisten vastaava pudotus oli kaksi pistettä. Eroa ei kyetty selittämään iällä, koulutuksella tai edes geeniperimällä.

Koe ei kuitenkaan jatkunut kyllin pitkään eikä otos ollut kyllin suuri, jotta olisi osoitettu, onko naisilla miehiä suurempi riski myös täysimittaiseen dementiaan.

Leikkaus ja anestesia ovat rasitus aivoille

Kalifornian yliopistossa tuhannen koehenkilön tutkimuksissa selvitettiin Alzheimerin tautia ennustavan "tahmean proteiinin", beeta-amyloidin, kertymistä aivoihin. Koeryhmässä oli miehiä ja naisia, terveitä, riskialttiita ja myös sellaisia, jotka olivat jo sairastuneet.

– Kaikkiaan naisilla oli aivoissaan enemmän beeta-amyloidia kuin miehillä. Niin oli myös normaalisti muistavien ryhmässä, kertoo tutkija Michael Weiner.

Tuossakaan tutkimuksessa ei löytynyt syytä. Se kuitenkin havaittiin, ettei riskigeeni ollut syypää.

Oregonilaistutkijat puolestaan selvittivät, vaikuttaako anestesiaa vaativa leikkaus älyllisiin toimintoihin. Seitsemän vuotta jatkuneessa seurannassa havaittiin muistin heikkenemistä ja jopa aivojen kutistumista leikkauksen jälkeen. Naisilla muutos oli selvästi suurempi kuin miehillä.

Anestesia ei ole yksin syypää, vaan tutkijat ovat havainneet, että leikkaus itsessään voi avata tulehdusta aiheuttaville molekyyleille pääsyn aivoihin, mikä saattaa vaikuttaa muistiin.