Jokiniemen kesäkaivaukset päättyivät – kauden kruunasi harvinainen kivikirves

Vantaan Jokiniemen kivikautiselta asuinalueelta löytyi tänä kesänä monipuolista ja kiinnostavaa esineistöä.

kulttuuri
Jokiniemen arkeologiset kaivaukset.
Jan Fast

Jokiniemen neljä viikkoa kestäneet kaivaukset on saatu päätökseen, ja arkeologi Jan Fast säteilee tyytyväisyyttä.

– Oikeastaan mitään ei jäänyt tänä vuonna löytämättä, ja löytynyt esineistö on poikkeuksellisen runsasta ja monipuolista. Jokiniemen kaivaukset on omalta osaltani hyvä lopettaa tähän.

Kaivauksilla on töissä kahdeksan ihmistä sekä kaivauksia johtava arkeologi.
Jussi Mankkinen / Yle

Jokiniemessä saavutettiin myös pohjakerros: koko kaivausalue tutkittiin löydöttömään puhtaaseen pohjasaveen asti. Löydöttömyys varmistettiin vielä lapiolla kaivaen.

Merkittävä asuinalue

Löydöt ovat vahvistaneet pitkälti aiempia oletuksia Jokiniemen kivikautisen asuinpaikan luonteesta suurena sadan asukkaan keskuksena, ehkä kulttipaikkanakin, ja sen yhteyksistä muualle Suomeen ja Baltiaan. Alue on ollut aktiivisimmillaan 5000 – 6000 vuotta sitten. Sieltä on löytynyt aiemmin myös pieniä ihmispatsaita.

– Koska tämän kauden esineitä ei vielä ole päästy tutkimaan tarkemmin ja laboratoriotutkimuksetkin ovat vasta alullaan, yllätyksiäkin saattaa olla talven aikana luvassa, Fast ennustaa.

Jokiniemen arkeologiset kaivaukset.
Jan Fast

Salattuja viestejä

Jokiniemestä löytyi runsaasti etenkin saviastianpaloja, varovaistenkin arvioiden mukaan yli 10 000 kappaletta. Palasia on koristeltu erilaisin kuvioin.

– Osin kyse on valmistusteknisestä seikasta. Rikkomalla saviruukun pintaa leimasimella ennen polttoa on saatu enemmän pinta-alaa, jolloin kosteus astian seinämistä on poistunut tehokkaammin ja ennen kaikkea tasaisemmin, Jan Fast kertoo.

– Tietysti kyseessä on myös esineen estetiikkaan liityvä asia. Koristelu on ollut hyvin perinnetietoista, ja koristelun pienillä variaatioilla on voitu ilmentää kulttuuriryhmien välisiä eroja sekä toisaalta myös yhteyksiä ja samankaltaisuuksia.

Jokiniemen arkeologiset kaivaukset.
Jan Fast

– Yllättävin löytö oli geometrisin kuvioin koristeltu poltetun saviesineen katkelma. Ikävä kyllä emme ikinä saa tietää, mitä tekijä on kuvioilla tarkoittanut tai miltä esine on näyttänyt ehjänä.

Haudattu kivikirves

Aivan kaivauksien viime metreillä maasta paljastui kivikirves. Vastaavia löytöjä on Suomessa viimeksi tehty 1980-luvulla.

– Kyseessä on oikoteräinen diabaasista valmistettu kirves, jollaiset yleensä kytketään indoeurooppalaisen nuorakeraamisen kulttuurin piiriin. Esine ei ole ainutlaatuinen, mutta asuinpaikkalöytönä se on hyvin harvinainen.

Jokiniemen arkeologiset kaivaukset.
Jan Fast

Alunperin kirves on todennäköisesti ollut haudassa.

– Se on erittäin todennäköistä, mutta valitettavasti esineen löytöpaikan viereen kaivettu viemäriputki oli tuhonnut löytökokonaisuuden. Näyttäisi kuitenkin siltä, että esine on alunperin laitettu melko isoon 1,8 kertaa 3 metriä kokoiseen ja noin 80 senttiä syvään kuoppaan. Näin iso kuoppa on saattanut sisältää jopa parihautauksen, mutta tätä ei valitettavasti ole pystytty varmistamaan.

Symbolinen esine?

Käyttäjälleen kirveellä on ollut merkitystä.

– Se on varmasti ollut tärkeä osa käyttäjänsä "työkalupakkia". Koska esineen muoto ja sen valmistamiseen käytetty kiviaines ovat kulttuurisidonnaisia, esineellä on saattanut olla syvempikin symbolinen merkitys. Kyseessä on kuitenkin käyttöesine, jollaisia ihminen todennäköisesti tarvitsi useampiakin kappaleita elämänsä aikana.

Jan Fastin mukaan esinelöytöjen lisäksi kesäkauteen liittyi muutakin positiivista, nimittäin sitkeät ja motivoituneet harrastaja-arkeologit.

– Tärkeää on, että kaivauksien avulla tavoitettiin valtava määrä arkeologiasta kiinnostuneita ihmisiä, joille tämä kaikki on ollut aivan uutta.

Kaivauksilla tehdään hidasta ja pikkutarkkaa työtä. Rikkalapio on työssä tarpeen.
Jussi Mankkinen / Yle