"Maisemat esiin ja rannat käyttöön" – rantoja kunnostetaan yhteistyöllä

Rannat ovat paikoitellen hävinneet näkyvistä, ja sitä myöten niiden virkistysarvo on kärsinyt. Valtakunnallinen hanke pyrkii luomaan uusia tapoja, joita yksityishenkilöt ja yhdistykset voisivat tulevaisuudessa käyttää rantojen kunnostuksessa.

luonto
Loma-asunto.
Seppo Nykänen / Yle

Rantojen kunnostamiseen haetaan uusia keinoja. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on aloittanut valtakunnallisen hankkeen, jonka tarkoituksena on saada ihmisille paremmat välineet omatoimiseen rantojen kunnostukseen.

– Paikoitellen rannat ovat huonossa kunnossa. Suurin syy on maatalouden muutos. Rantalaidunnuksen väheneminen on aiheuttanut sen, että joissakin paikoissa vesi on hävinnyt kokonaan näkyvistä, kertoo maisemasuunnittelija Katri Salminen Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Suurimpia ongelma-alueita ovat pienet sisävesilahdet, joissa vesi ei pääse kiertämään. Niissä ongelmana ovat ravinteet ja ruovikon kasvaminen.

– Todella paljon arvokasta kylämaisemaa on menetetty. Kasvillisuus on muuttunut ja rantojen virkistysarvo vähentynyt, kun rantaa ei näe eikä sinne monin paikoin edes pääse, Salminen sanoo.

Asukaslähtöistä toimintaa

Maa- ja kotitalousnaisten kaksivuotinen Rannat kuntoon –hanke yrittää tarttua tähän ongelmaan. Pilottikohteiden avulla kehitetään mallia siitä, miten rantojen kunnostusta voitaisiin suunnitella ja toteuttaa yhdessä asukkaiden kanssa.

– Asukkaat oppivat itse etsimään tietoa ja he oppivat, kuinka rantoja kannattaa lähteä hoitamaan, Salminen kertoo.

Tarkoituksena on luoda välineet, joita yksityishenkilöt, yhdistykset ja talkooporukat voisivat tulevaisuudessa hyödyntää.

– He saavat palikkamallin siitä, mitä eri alueita rannalla voi olla, miten rantaa lähdetään kunnostamaan ja kuinka haetaan rahoitusta. Mikä on aikataulu, kuka voi tehdä suunnitelman, mitä suunnitelmassa pitää olla ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, Salminen listaa.

Mukana on kuusi kohdetta eri puolilta Suomea. Kohteista kaksi on merenrantaa, yksi joenrantaa ja kolme järvenrantaa. Jokaisesta on valittu kullekin tarpeelliset kunnostuksen kohteet.

Esimerkiksi taivassalolaisen Helsingin kyläyhdistyksen rannassa lähdetään parantamaan virkistysarvoa. Tarkoituksena on tehdä meren äärelle muun muassa hiekkaranta.

– Haluamme saada rannat kokonaisvaltaisesti kuntoon. Eikä pelkästään parempaan kuntoon, vaan myös parempaan käyttöön. Maisemat esiin ja rannat käyttöön, Salminen sanoo.