Palkkapoliitikot yleistyvät kunnissa – poliittinen johto vahvistuu myös uudessa Lahden kaupungissa

Kuntaliiton tietojen mukaan kuntien ja kaupunkien johdossa on yhä enemmän palkkaa nauttivia luottamusmiehiä. Trendi on, että poliittista johtamista halutaan vahvistaa.

pormestarit
Lahden kaupungintalo ja kaupungintalon puisto.
Hanna Lumme / Yle

Lahden ja Nastolan uuden kunnan johtopalleilla istuu ensi vuodenvaihteesta useita palkkaa nostavia luottamusmiehiä. Lahden uudehko johtamismalli, jossa kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimi on täysipäiväinen työ, otetaan käyttöön myös uudessa kunnassa.

Lisäksi hallituksen varapuheenjohtajat sekä tärkeimpien lautakuntien puheenjohtajat voivat hoitaa tehtäviään puolipäiväisesti palkattuina.

– Se on ollut laajempikin trendi, että mennään poliittisen johtamisen vahvistamiseen, sanoo tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen Kuntaliitosta.

Vaikka luottamushenkilöiden valtaa lisätään virkamiesjohdon rinnalla, pormestarimalliin ei ole Lahdessa haluttu mennä. Pormestari hoitaisi kaupunginjohtajan tehtävät ja johtaisi kaupunginhallitusta valtuuston valitsemana luottamushenkilönä.

Suomessa suurimmassa osassa kaupungeista on pormestarin sijaan virkasuhteessa oleva kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja taas toimii luottamustoimessaan oman työnsä ohella.

Kaija Majoisen mukaan pormestari on Suomessa ainoastaan Tampereella ja Pirkkalassa.

Lahdessa, kuten monessa muussakin kunnassa, pormestarimallia on väläytelty silloin tällöin.

– Varmaan tulee vielä keskustelua siitä, että pitäisikö mennä pormestarimalliin. Nyt asia ei ole ajankohtainen, mutta kun saamme kokemuksia Lahden ja Nastolan yhdistymisen jälkeen, niin silloin se varmaan nousee keskusteluun, ennakoi SDP:n Lahden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarkko Nissinen.

Pormestarimallissa sudenkuoppia

Yle Lahden tavoittamat valtuustoryhmien puheenjohtajat eivät innostu pormestarimallista.

– Voi olla, että kun kunnat yhdistyvät, tarvetta on päätoimiselle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, mutta pormestarimallia en kannata. Siinä keskittyisi liikaa valtaa yhdelle ihmiselle, perustelee vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Elisa Lientola.

– Poliittista peliä tulisi enemmän pormestarimallissa. Pormestarin pitäisi olla koko valtuuston kaveri. Voisi tulla poliittista vääntöä, jos vaikka henkilökemiat eivät kohtaisi, sanoo puolestaan perussuomalaisten Rami Lehto.

Pormestarijärjestelmää perustellaan demokratia-aspektilla: pormestari antaa kasvot vallalle

Kaija Majoinen

– Mielestäni Lahti-Nastola-yhdistymisvaiheeseen liittyy jo melko paljon uusia käytäntöjä, joita joudumme ja pääsemme toteuttamaan yhdistymissopimukseen kirjattujen kohtien mukaan, joten juuri nyt en lähtisi miettimään pormestarimalliin siirtymistä, kommentoi kokoomuksen Milla Bruneau.

Bruneau kuitenkin näkee, että pormestarimallissa voisi olla etujakin. Pormestari kaupungin johdossa saattaisi Bruneaun mukaan selkeyttää päätöksentekoa ja lisätä kaupunkilaisten uskoa demokratian toteutumiseen.

– Mielestäni kuitenkin parasta tässä pormestarimallissa olisi se, että kaupunkilaisille olisi selvää kuka kaupunkia viime kädessä johtaa, unohtamatta kuitenkaan, että ylin päätäntävalta on aina äänestäjien valitsemalla kaupunginvaltuustolla, perustelee Bruneau.

– Pormestarijärjestelmää perustellaan demokratia-aspektilla: pormestari antaa kasvot vallalle, vahvistaa Kaija Majoinen Kuntaliitosta.

Jos pormestarin valinta suorilla vaaleilla tulisi mahdolliseksi, se lisäisi kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, sanoo Majoinen. Pormestarin valintaa suorilla vaaleilla koskeva hallituksen esitysluonnos on parhaillaan lausuntovaiheessa. Toistaiseksi kuntalain mukaan pormestarin valitsee valtuusto.

Nastolassa palkattu poliitikko on uusi asia

Nastolalle kunnan yhdistyminen Lahteen tuo suuren muutoksen, sillä kunnassa ei ole Lahden tapaan aiempia kokemuksia palkkapoliitikoista. Nastolan valtuuston puheenjohtajan Reijo Oksasen (kok.) mukaan Nastolassa luotetaan uuden johtamistavan toimintaan.

– Toivomme sen tuovan luottamushenkilöille enemmän päätösvaltaa virkamiesjohtoon nähden.

Oksasen mukaan virkamiesten ja luottamushenkilöiden rooleista kaupungin johdossa on erilaisia mielipiteitä, mutta suurta kritiikkiä ei ole kuulunut.

– Jotkut miettivät, onko tämä hyvä malli. Paljon riippuu niistä henkilöistä, jotka niille [koko- tai puolipäivätoimisille luottamushenkilöiden] paikoille tulevat.

Kunnan kasvava koko vaikuttaa siihen ja muutosjohtaminen vaatii paljon työaikaa

Kaija Majoinen

Lahden kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Milla Bruneau on yhtä mieltä siitä, että henkilövalinnat ovat olennaisia johtamisen onnistumisessa.

– Yhdistyneessä, uudessa Lahdessa tulee joka tapauksessa päätoimisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan lisäksi olemaan kourallinen muitakin luottamushenkilöitä, joilta odotetaan tehtäviensä hoitamista vähintään puolipäiväisesti uusien toimintamallien mukaisesti. Onkin tärkeää, että tuleviin luottamustehtäviin valittavat henkilöt ymmärtävät tämän vastuun ja koko uusi valtuusto ja virkamieskoneisto tukee kaikin tavoin tätä uutta johtamismallia.

Kuntaliiton Kaija Majoisen mukaan monessa kuntaliitoksessa keskeisten luottamustoimien hoitaminen on muutettu vapaa-ajan työstä palkalliseksi työksi.

– Kunnan kasvava koko vaikuttaa siihen ja muutosjohtaminen vaatii paljon työaikaa, selittää Majoinen.

Yle Radio Suomi: Ajantasan Torstaiseura käsittelee pormestarimallia 23.7.2015 klo 14:30 - 15:00.