Oikeuskanslerinvirasto: Fennovoima saa täydentää rakentamislupahakemustaan

Pro Hanhikivi ja sen varapuheenjohtajana toimiva vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää kantelivat työ- ja elinkeinoministeriön ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimista oikeuskanslerille.

Kotimaa
Fennovoiman pääkonttori Helsingissä.
Jarmo Stenmark / Lehtikuva

Oikeuskanslerinvirasto on hylännyt Fennovoiman rakentamislupahakemuksen täydentämistä koskevan kantelun. Kantelussa katsottiin, että työ- ja elinkeinoministeriö toimi väärin, kun se myönsi Fennovoimalle luvan täydentää yhtiön omistussuhteita koskevia tietoja hakemuksen jättämisen määräajan jälkeen.

Pro Hanhikivi ja sen varapuheenjohtajana toimiva vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää katsoivat kantelussaan, että ministeriön menettely rikkoi eduskunnan tahtoa, jonka mukaan rakentamisluvan kotimaisuusedellytyksen on täytyttävä jo lupaa hakiessa.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen Kimmo Hakonen kuitenkin päätti, ettei vaatimus kotimaisesta omistuksesta ole itsenäinen laissa säädetty edellytys luvan myöntämiselle. Tämän vuoksi Fennovoima voi täydentää lupahakemustaan päätöksen tekoon asti.

– Oikeudellisesti ratkaiseva ajankohta on yleensä se hetki, jolloin tehdään päätös hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, viraston tiedotteessa kerrotaan.

Fennovoiman ydinvoimalan omistuksen on tultava 60 prosenttisesti kotimaasta, jotta voimala voitaisiin rakentaa. Kotimaisuusvaatimuksen täyttävät EU- tai EFTA-alueelta tulevat omistajat. EFTA-alueeseen kuuluvat EU-maiden lisäksi Sveitsi, Liechtenstein, Islanti ja Norja.

Fennovoimalla on ollut vaikeuksia saavuttaa omistajilta vaadittava kotimaisuusaste. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tavoitetasosta jääminen ei automaattisesti kaada ydinvoimalahanketta.

Fennovoiman rakentamislupahakemusta käsitellään elokuun 6. päivä hallituksen istunnossa. Tuolloin ei kuitenkaan välttämättä vielä tehdä päätöstä asiasta.