Hyppää sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu kieltäisi lasten avioliitot

Suomessa meni naimisiin vuosina 1995–2014 yhteensä 1 138 lasta. Heistä tyttöjä oli 869 ja näistä 27 oli 14–15-vuotiaita mennessään naimisiin. YK on kehottanut jäsenmaitaan kieltämään lapsiavioliitot.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Lapsiasiavaltuutettu haluaisi muuttaa lakeja niin, ettei valtio enää myöntäisi lapsille lupia mennä naimisiin.

Tuomas Kurttilan mukaan käytäntö pitäisi järjestää niin, että avioliittolaista poistettaisiin mahdollisuus antaa alle 18-vuotiaalle lupa avioliiton solmimiseen.

– Lapsen oikeuksien ja edun näkökulmasta on kyseenalaista, että lapset voivat solmia avioliiton, Kurttila kirjoittaa.

Käytännössä lupamenettely on nykylain mukaan kirjallista, joten avioliittolupaa hakevaa lasta ei haastatella tai kuulla. Sen sijaan luvanhakijan huoltajaa on mahdollisuus kuulla.

YK:n ihmisoikeusneuvosto toivoo, että YK:n jäsenvaltiot ryhtyisivät toimiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi.

Vuosina 1995–2014 Suomessa meni naimisiin 1 138 lasta. Heistä valtaosa oli tyttöjä, 869. Lisäksi lapsiasiavaltuutetun tilasto kertoo, että naimisiin menneistä lapsista 27 oli iältään 14–15-vuotiaita.

.
.