Yrittäjien eläkemaksuista: Se on enemmän henkinen ongelma kuin yritystoimintaa tappava maksu

Asiantuntijat muistuttavat, että lakisääteiset maksut ovat samat yrittäjille ja palkansaajille. Ero on siinä, että työntekijä maksaa omasta maksustaan vain osan. Liian pieni YEL-maksu heikentää yrittäjän sosiaaliturvaa, todettiin Ylen aamu-tv:ssä.

Aamu-tv
Markus Palomurto ja Jouni Korhonen
Markus Palomurto ja Jouni Korhonen Aamu-tv:n vieraina pe 24.7.

Yrittäjien työeläkemaksut ovat herättäneet keskustelua pitkään. Varatuomari Jouni Korhonen Kuljetusalan lakiasiaintoimistosta ei pidä maksuja liian korkeina.

– Luulisin, että oikea ongelma on se, että sitä maksua pidetään vääränä. Sitä pidetään vieraana asiana, että joku toinen on kontrollissa niistä rahoista ja siitä yrittäjät ei oikein tykkää. Se on tämmönen henkinen ongelma enemmänkin kuin että se olisi oikeasti yritystoimintaa tappava maksu, Korhonen arvioi.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Markus Palomurto muistuttaa, että kyse on laajemmasta sosiaaliturvasta.

– Pitää muistaa sekin, että paitsi eläketurva myös hyvin moni muu etuus määräytyy tämän YEL-työtulon perusteella. Kelan maksamat sairaspäivärahat, vanhempain etuudet, työttömyysturva ja näin poispäin. Tämä heijastuu moneen paikkaan sosiaaliturvassa, jos tässä säästää väärässä paikassa, Palomurto luettelee.

Hän muistuttaa myös, että lakisääteinen maksu on sama sekä yrittäjille että palkansaajille. Palkansaajien maksusta valtaosan maksaa kuitenkin työnantaja, siksi maksun todellinen määrä ei välttämättä hahmotu työntekijälle.

– Tämä on julkisessa keskustelussa seikka, joka härmärtää sitä, että oikeasti se vakuuttaminen on yhtä kallista, Palomurto tiivistää.

Liian pienet YEL-maksut heikentävät yrittäjän sosiaaliturvaa

Yrittäjän työpanoksen arvon määrittely perustuu pitkälti yrittäjän omaan näkemykseen. Tämä voi johtaa siihen, että yrittäjyyden alussa eläkemaksun taso on oikea, mutta korostusten unohtuessa lopullinen turva jää heikoksi.

– Ongelma on se, että niitä ei välillä koko yrittäjäuran aikana nosteta. Vaikka alussa olisi pienemmät tulot ja myöhemmin isommat, niin eläkekertyy pienenä ja päivärahat kertyy pienenä, jos maksukin on pieni, Korhonen sanoo.

On myös tapauksia, joissa lakisääteistä eläkemaksua korvataan vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

– Helposti unohtuu, että ihan vastaavaa turvaa kuin tämä lakisääteinen YEL-vakuutus on niin mikään vapaaehtoinen vakuutus ei pysty tuottamaan. Ne tuon hyvän lisän, jos niitä on varaa maksaa, mutta ihan samanlaista kattavaa turvaan kaikissa erilaisissa tilanteissa ei päästä, Palomurto muistuttaa.

Tärkeintä olisi pitää maksun taso oikeana koko työuran aikana. Eläkeiän jo lähestyessä maksun korottaminen ei ehdi nostaa eläkkeen tasoa.

– Jos puhutaan yli 55-vuotiaasta yrittäjästä, niin hänen ehkä kannattaa jo harkita jotain muuta sijoittamista. Koska silloin se eläketurva ei kuitenkaan ehdi kertyä riittävästi sen jäljellä olevan työajan puitteissa. Jos puhutaan alle nelikymppisestä, niin ehdottomasti kannattaa vielä säästää. Ei sitä tarvi taivaisiin nostaa, mutta siitä voi suoraan laskea mikä se tuleva eläke tulee olemaan ja miettiä tulenko minä tällä toimeen, Korhonen neuvoo.