Näin Suomen Kreikka-kantaa käsiteltiin suuressa valiokunnassa: Kiirettä ja tiukkaa vaitioloa

Päätös siitä, että euromaat voivat neuvotella Kreikan kolmannesta lainaohjelmasta, tehtiin lopulta erittäin nopeasti. Sen takia myös Suomen eduskunnan suuri valiokunta joutui päättämään Suomen kannasta pika-aikataululla. Tässä on kuvaus siitä, miten eduskunnan kanta muodostui ja muuttui.

politiikka
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Suomen Kreikka-kanta sorvattiin heinäkuun alussa pienessä ministeripiirissä (siirryt toiseen palveluun), mutta kuten muutkin päätökset, se tarvitsi EU-asioista päättävän suuren valiokunnan tuen. Tiukimman neuvotteluviikonlopun aikana 10.–12. heinäkuuta valiokunnan jäseniä sitoi tiukka vaitiolovelvollisuus.

Jälkeenpäin julkaistujen kokousmuistoiden ja pöytäkirjojen sekä Ylen tekemien haastattelujen perusteella käy ilmi, miten päätökset syntyivät.

Oppositio piti neuvotteluja poukkoiluna. Hallituspuolueiden edustajien mielestä Suomi teki johdonmukaista politiikkaa, jossa Suomen kanta muuttui yleiseurooppalaisen tilanteen mukana.

Perjantai 10.7.

12.00 Suuri valiokunta kokoontuu. Pääministeri Juha Sipilä on paikalla puhelinyhteydellä, valtiovarainministeriä edustaa valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. He kertovat, mitä Brysselissä 7.7. järjestetyissä euromaiden päämiesten ja valtiovarainministereiden kokouksissa on puhuttu Kreikan pyytämästä kolmannesta tukipaketista.

Sipilä kertoo Suomen hallituksen suhtautuvan pyyntöön kolmannesta tukipaketista erittäin kriittisesti, sillä se ei pidä Kreikan esitystä riittävänä pohjana neuvotteluiden aloittamiselle.

13.45 Kokous loppuu, mutta neuvottelukantaa Suomella ei vielä ole. Siitä päätetään sitten, kun troikka-instituutiot eli Kansainvälinen valuttarahasto IMF, Euroopan keskuspankki ja EU-komissio saavat valmiiksi arvionsa Kreikan tekemästä ehdotuksesta. Sovitaan kokous seuraavalle päivälle klo 14.30., jolloin Suomen kanta pitäisi lyödä lukkoon.

Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Lauantai 11.7.

Aamu. Hallitus saa troikan arvion. EU-ministerivaliokunta käsittelee asiaa. Kannanmuodostus kestää odotettua kauemmin. Suuren valiokunnan kokouksen alku siirtyy.

n. 15.00 Valiokunnan jäsenet saavat kokousmuistion. Varsinkin oppositiossa aikataulua pidetään kohtuuttomana, sillä aikaa materiaaliin tutustumiseen on vajaa vartti.

15.15 Valiokunta aloittaa kokouksen. Valtiovarainministeri Stubb esittelee puhelinyhteydessä Brysselistä hallituksen kannan Suomen linjasta: Kreikan uudistusohjelma ei ole sitä mitä edellytetään. Kestävä ratkaisu voisi löytyä Kreikan väliaikaisesta euroerosta. Pohjaa neuvotteluiden aloittamiselle ei ole.

Kannan tiukkuus yllättää jopa hallituspuolueiden kansanedustajat.

Grafiikka
Suomen Kreikka-kanta ja sen valmisteluasiakirjat julkaistiin torstaina 16. heinäkuuta. Yle Uutisgrafiikka

Oppositio tivaa: Onko Kreikan väliaikainen euroero todella Suomen hallituksen ensisijainen ehdotus kestäväksi ratkaisuksi? Mitä muut euromaat ajattelevat?

Hallitus vakuuttaa, että tukea Suomen linjalle löytyy. Kerrotaan keskusteluista, joiden mukaan lähes kaikki euromaat ovat samassa rintamassa. Varsinaisia muiden euromaiden neuvottelukantoja valiokunnan jäsenille ei esitellä.

16.00 Puhelinyhteys Stubbin kanssa päättyy, sillä ministeri siirtyy euroryhmän kokoukseen Brysselissä. Valiokunnan puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen (kok.) esittää, että eduskunta yhtyisi hallituksen linjaan. Oppositio vaatii kokoustaukoa.

16.34 Kokous keskeytetään. Valiokunnan jäsenet käyvät keskusteluja pienemmissä ryhmissä. Tauolla oppositio ihmettelee tilannetta, jossa Stubb kokoustaa Brysselissä ilman mandaattia. Ministerin kerrotaan ilmoittaneen, että hän esittää Suomen kannan vasta, kun valiokunnan kokous Helsingissä on päättynyt.

16.50 Kokous jatkuu. Oppositio esittää vastaehdotuksia Suomen linjaksi.

Vihreät RKP:n tukemana tekee vastaesityksen, jonka mukaan Suomen pitäisi olla neuvotteluiden kannalla, koska troikka-instituutiotkin pitävät neuvottelujen aloittamista mahdollisena. Myös vasemmistoliiton puheenjohtajan Paavo Arhinmäen tekemässä vastaesityksessä kannatetaan neuvotteluiden aloittamista.

SDP:n linja on epäselvempi. Puolueen vastaesitys tiivistyy kahteen lauseeseen: "Suomen hallitus ei ole kyennyt hankkimaan riittävää tietoa ja luotettavia vaikutusarviota Kreikan tilanteesta, joiden pohjalta kyettäisiin päätöksentekoon. Suomen on pidettävä kiinni vakuusjärjestelyn kautta neuvotelluista saatavista."

Demarien kanta ihmetyttää muissa puolueissa. Pääoppositiopuolueen linjaa kuvataan jopa sekavaksi. Myöhemmin puolueen puheenjohtaja Antti Rinne myöntää Ylen haastattelussa, että puolue jakautuu Kreikka-kysymyksessä kahtia. Joukossa on liberaaleja, jotka olisivat valmiita tukemaan Kreikkaa, sekä tiukemman linjan kannattajia, jotka ovat kutakuinkin hallituksen linjoilla. Hapuilun Rinne kiistää.

Oppositiosta ainoastaan kristillisdemokraattien Sari Essayah tukee hallitusta.

Kaikki opposition vastaesitykset hylätään, koska ne eivät saa tarpeeksi kannatusta. Näin valiokunnissa tuppaa käymään, kun hallituksen takana on enemmistö. Hallituksen linjauksesta tulee Suomen virallinen neuvottelukanta.

17.06 Suuren valiokunnan kokous päättyy ja Stubb saa mandaatin esittää euroryhmässä Brysselissä Suomen tiukan linjan. Enemmistö euromaista epäilee troikan toimittaman materiaalin täsmällisyyttä, Kreikan uudistuslistan riittävyyttä ja Kreikan todellista sitoutumista. Yhdeksän tunnin keskusteluiden jälkeen kokous Brysselissä keskeytetään. Sitä päätetään jatkaa seuraavana päivänä.

Sunnuntai 12.7.

11.30 Suuri valiokunta kokoontuu Helsingissä. Pääministeri on paikalla kertomassa näkemyksensä tulevista neuvotteluista.

12.00 Euroryhmän kokous Brysselissä jatkuu.

12.50 Pääministeri poistuu valiokunnan kokouksesta ja lentää Brysseliin.

13.00 Valiokunnan kokous päättyy. Oppositio on taas esittänyt vastaesityksiä. Muiden linjat pysyvät samoina, mutta demarit ovat lisänneet omaansa lauseen, jossa vaaditaan, että Suomen on jatkettava neuvotteluja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi euroryhmässä. Hallituksen tukena on kuitenkin omien enemmistö ja lauantaina kertaalleen hyväksytty kanta saa taas eduskunnan tuen.

Valiokunta on kutsuttu koolle myös iltapäivällä. Tämä enteilee, että jokin Suomen kannassa on muuttumassa.

16.25 Suuri valiokunta kokoontuu uudelleen. Pääministeri on puhelinyhteydessä Brysselistä.

EU-ministerivaliokunta on kokoontunut aiemmin iltapäivällä ja nyt hallituksella on neuvottelulinjasta uusi muotoilu. Edelliseen esitykseen on lisätty lause, joka estää Suomen yksin jäämisen.

”Suomi ei kuitenkaan yksinään estä neuvottelujen alkamista.”

Grafiikka
Suomen Kreikka-kanta ja sen valmisteluasiakirjat julkaistiin torstaina 16. heinäkuuta. Yle Uutisgrafiikka

Neuvottelumandaatti siis väljentyy. Muiden maiden kannoista valiokunta ei edelleenkään saa selvää tietoa. Voisi ajatella, että demareiden vastalause siirtyi hallituksen linjaan.

Todellinen selitys muutokselle on kuitenkin se, että muiden euromaiden kannoissa on tapahtunut muutosta. Jos Suomen tiukalla linjalla aiemmin oli tukijoita, nyt näyttää siltä, että yksin jäämisen vaara on todellinen.

Oppositio esittää samat vastaehdotuksen kuin aamupäivällä. Uudelle kannalle siirtyy ainoastaan kristillisdemokraattien Sari Essayah, jonka esityksessä Suomen pitäisi vastustaa EVM-lainaneuvotteluiden aloittamista, vaikka yksin. Yllättäen kristillisdemokraateilla on Suomen tiukin eurolinja.

17.50 Kokous loppuu. Vaikka viimeinenkin oppositiotukija tippui pois, hallituksen kanta saa eduskunnan hyväksynnän omista muodotustuvan enemmistön turvin.

18.03 Alexander Stubb tviittaa euroryhmän kokouksen päättyneen Brysselissä.

Eduskunnan Pikku-parlamentissa Helsingissä on hämmentyneitä valiokunnnan jäseniä. Demarien valiokuntavastaava Tytti Tuppurainen sanoo Ylelle, että valiokunta on päättänyt Suomen linjasta puutteellisin tiedoin. Hänen mukaansa valiokunta sai kokoukseensa tiedon siitä, että Brysselissä neuvotteluissa oli edistytty, mutta hallitus ei täsmentänyt tämän tarkoittavan sitä, että neuvottelut kolmannesta tukipaketista voitaisiin aloittaa.

Hallituspuolueissa tätä ei pidetä ongelmana. Euroryhmänhän olikin vain tarkoitus valmistella illan päämieskokousta. Perussuomalaisissa, keskustassa ja kokoomuksessa tieto kulkee muutenkin nopeammin. Kokousten välissä ministerit ja valtiosihteerit informoivat puolueidensa valiokuntavastaavia puhelimitse ja sähköposteilla.

Maanantai 13.7.

Läpi yön kestävien neuvottelujen jälkeen euromaiden päämiehet pääsevät sopuun Kreikan erittäin tiukoista lainaehdoista. Jos ne täyttyvät, maat voivat harkita neuvottelujen aloittamista Kreikan kolmannesta tukipaketista. Ensimmäiset mm. alv- ja eläkejärjestelmää koskevat lakiesitykset pitäisi hyväksyä Kreikan parlamentissa jo 15.7. mennessä.

Se on vasta alkua. Huippukokouksen Kreikalle asettamia ehtoja pidetään erittäin kovina. Silti tilanne on nyt selvästi muuttunut. Kreikan kanssa halutaan neuvotella, eikä Kreikan euroeroa enää pidetä vaihtoehtona.

Torstai 16.7.

Edellisyönä Kreikan parlamentti on hyväksyt ensimmäiset lakiuudistukset ja näin täyttänyt huippukokouksen ensimmäiset ehdot. Troikka-instituutiot ovat taas valmistelleet ehtojen toimeenpanoa koskevan arvion.

Nyt euroryhmän on tarkoitus puhelinkokouksessa käsitellä instituutioiden arviota ja Kreikan tukipyyntöä. Tavoitteena on yhteisymmärrys periaatepäätöksestä rahoitustuen myöntämisessä ja neuvotteluiden aloittamisesta.

EU-ministerivaliokunta sorvaa taas Suomen linjaa. Muutaman lauseen kirjauksen sijaan syntyy 12-kohtainen lista. Päälinja on se, että Suomi on valmis neuvottelemaan Kreikan kanssa, jos muut euromaat katsovat edellytysten siihen täyttyvän.

Uusi linja ei ole kaikille hallituspuolueille helppo. Nyt kaikki puheenjohtajat ovat fyysisesti läsnä Pikku-Parlamentissa. Sipilä ja Soini briiffaavat puolueidensa valiokunnan jäseniä henkilökohtaisesti.

Tilannetta perustellaan sillä, että Euroopan vakausmekanismin (EVM) hätätilamenettelyllä olisi kuitenkin voitu ohittaa Suomen kielteinen kanta, ja siksi ei olisi ollut poliittisesti järkevää ajaa tiukinta linjaa yksin. Toisaalta sanotaan, että aluksi esitetyn tiukan linjan avulla saatiin vietyä läpi Suomelle tärkeitä asioita.

11.00 Suuri valiokunta kokoontuu. Kokouksessa kuultavana ovat ministerit Sipilä ja Stubb. Kahdentoista kohdan listassa linjataan mm. se, että Suomi on valmis aloittamaan neuvottelut, jos kaikki muut euromaat ovat samalla linjalla. Suomen vastuut eivät kuitenkaan saa kasvaa. Nyt Suomi on valmis myös ns. siltarahoitukseen, eli Kreikalle 20.7. myönnettävään 7 miljardin euron hätälainaan.

Oppositio tekee taas vastaehdotuksia. Yllättäen demareiden linja on hallituksen linjaakin tiukempi: puolue vaatii jopa uusia vakuuksia siltarahoitukselle. Esitys ei saa kannatusta demareiden ulkopuolelta.

Kristillisten Essayah jatkaa tiukkaa linjaa neuvotteluiden aloittamista vastaan, mutta jää yksin.

Yksin jää myös vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, jonka esitysen mukaan Suomen aikaisempi tiukka linja on ollut jopa vahingollinen. Vasemmistoliiton mukaan neuvotteluihin pitää lähteä, mutta Kreikalle nyt asetettuja ehtoja pidetään jo liiankin kovina.

Myös Vihreät ja RKP kannattavat yhteisehdotuksessaan edelleen neuvotteluiden aloittamista, mutta nostavat esiin myös valmiuden humanitäärisiin aputoimiin.

Koska kannatusta ei ole tarpeeksi, opposition vastaehdotukset hylätään. Hallituksen kannasta tulee taas Suomen virallinen linja.

Juttua varten on haastateltu suuren valiokunnan jäseniä.