1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Smolttiruuvi pyydysti tuhansia merivaellukselle lähteneitä taimenia

Uhanlaisen meritaimenen vaelluspoikaspyynnistä Vantaanjoella on saatu lupaavia tuloksia. Kala- ja vesitutkimus Oy:n mukaan joen kautta merelle lähti kevään ja alkukesän aikana noin kaksituhatta vaelluspoikasta.

Kuva: Markus Penttinen

Uhanalaisen meritaimenen vaelluspoikaspyynnistä Vantaanjoella on saatu lupaavia tuloksia. Kala- ja vesitutkimus Oy:n mukaan joesta ui merelle kevään ja alkukesän aikana noin kaksituhatta vaelluspoikasta.

Määrää voidaan pitää tutkimusjohtaja Ari Haikosen mukaan hyvänä.

– Vantaanjoessa on ollut hyvää taimenen luonnollista lisääntymistä, mutta ei ole ollut tarkkaa tietoa siitä kuinka paljon luonnonkudusta syntyneitä poikasista vaeltaa mereen.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää paljonko Vantaanjoki tuottaa luonnonkudusta peräisin olevia meritaimenenpoikasia.

Kaloihin olisi hyvä kiinnittää myös radiolähetin, jotta nähdään kumpaa uomaa kalat käyttävät.

Ari Haikonen

– Joku pitää tulosta hyvänä. Joidenkin mielestä määrä on vähäinen suhteessa joen poikastiheyksiin. Toisaalta, jos ajatellaan taimenen vaelluskäyttäytymistä, niin se ei ole niin yksiselitteistä kuin lohella, koska osa taimenista jää asumaan jokeen eikä vaella ollenkaan merelle, Haikonen selittää.

Poikastiheyksien selvittäminen tällä hetkellä on täysin sähkökoekalastusten varassa.

Kalojen tarkka reitti vaatii lisäselvityksiä

Tutkimusta tehtiin poikasille vähemmän vaarallisessa joen itäisessä kalatieuomassa. Läntiseen uomaan eksyneet taimenet joutuvat puskemaan läpi Vanhankaupunginkosken voimalaitoksesta ja padosta. Haikonen toivoo tutkimukselle jatkoa, jotta vuosia voitaisiin vertailla keskenään objektiivisesti sekä kalojen reittejä voitaisiin selvittää paremmin.

– Kaloihin olisi hyvä kiinnittää myös radiolähetin, jotta nähdään kumpaa uomaa kalat käyttävät. Nyt tiedetään itäuomaan vaeltaneiden kalojen reitti. Oletus on, että toista uomaa pitkin menee kaloja myös, mutta määriä ei tiedetä.

Haikonen jatkaa, että tutkimukset paljastivat se, että noin 70 prosenttia joen vedestä menee patouomaan keväällä.

– Kalamäärien jakautumista tämä ei suoranaisesti kerro. Siihen vaaditaan tarkempia selvityksiä, Haikonen lopettaa.

Vaelluspoikaspyynnin rahoitti Helsingin kalastusalue ja Uudenmaan Ely-keskus.