Metsäkanalinnuille halutaan lisää elinympäristöjä talousmetsien hallitulla hoitamattomuudella

Kevyemmät metsänhoitomenetelmät parantaisivat metsäkanalintujen ja metsähanhien selviämisen edellytyksiä talousmetsissä. Riistalintujen elinympäristöä voitaisiin parantaa melko pienilläkin uhrauksilla.

Kotimaa
Naarasmetso
Vesa Vaarama / Yle

Maanomistajien halutaan innostuvan riistapohjaisesta metsänhoidosta. Käytännössä tämä tarkoittaisi siirtymistä tehometsänhoidosta pykälää tai paria kevyempiin menetelmiin.

Vireillä olevalla Riistametsä-hankkeella halutaan edistää metsäkanalintu- ja metsähanhikantojen säilymistä sekä turvata metsäluonnon monimuotoisuus ja tulevaisuuden metsästysmahdollisuudet.

Parhaillaan selvitetään maanomistajien osallistumishalukkuutta.

– Kyse on siitä, että tavallisissa talousmetsissä saadaan sovitettua yhteen puuntuotanto ja metsäkanalintujen sekä metsähanhien elinympäristö, sanoo Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen.

Tämä tarkoittaisi Alhaisen mukaan hallittua hoitamattomuutta.

– Jätetään paikoin muutama alikasvoskuusi ja suositaan sekametsiä, siellä jo metsopoikueet pärjää, tarkentaa Alhainen.

– Metsäkanalinnuille sopiva metsä on mitä mainiointa mustikan kasvualuetta, kuvailee Mikko Alhainen.

Soiden ennallistaminen keinolistalla myös

Lapin kolmion alueella on mahdollista myös ennallistaa heikkotuottoisia ojitettuja soita.

Jätetään paikoin muutama alikasvoskuusi ja suositaan sekametsiä, siellä jo metsopoikueet pärjää.

Mikko Alhainen

– Ojat tukkoon ja metsä ylös, ehkä jonain päviänä siellä tepastelee metsähanhipoikue, sanoo Mikko Alhainen.

Mikäli hanke saa EU-rahoituksen, niin soita kunnostetaan parin tuhannen hehtaarin verran.

– Merkittävä osa voisi olla Lapin kolmion alueella, riippuu miten tietoa hyvistä kohteista saadaan.

Metsänomistajilla on elokuun loppuun asti aikaa ilmoittaa esittää kunnostamistarpeessa olevia elinympäristökohteita. Kohde-esitys ei tässä vaiheessa ole sitova.

Mikäli Riistametsä-hanke saa rahoituksen, valitaan ehdotuksista sopivimmat mallikohteet.