Siilinjärvi ehdollisen myönteinen Finnpulpin sellutehtaalle

Kunta olisi kuitenkin halunnut selvittää myös vaihtoehtoisen sijoituspaikan.

Siilinjärvi
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta sellutehtaasta.
Havainnekuva Kuopioon suunnitellusta Finnpulpin biotuotetehtaasta.Finnpulp Oy

Siilinjärvi pitää Sorsasaloon kaavaillun Finnpulpin sellutehtaan toteutumista koko maakunnan kehittymisen kannalta erittäin tärkeänä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ensi maanantaina annettavassa lausunnossa kunnanhallitus pitää kuitenkin valitettavana, että YVA-menettelyssä ei aiota tutkia tehtaalle vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Kunnanhallituksen päätösesityksen mukaan hankkeesta pitäisikin luopua tai arviointimenettely pitäisi aloittaa alusta toisaalla, jos ympäristövaikutukset estäisivät tehtaan sijoittumisen Sorsasaloon.

Siilinjärven kunnanhallitus toteaa myös, että asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen läheisyys aiheuttanee haasteita meluntorjunnalle. Edelleen Siilinjärven keskustan läpi kulkevan raskaan liikenteen riskitekijät on tarpeen tiedostaa.

Finnpulpin maailman suurin havusellutehdas käyttäisi puuta 6,7 miljonaa kuutiota vuodessa. Tehdas sijoittuisi Siilinjärven ja Kuopion rajalle Kuopion puolelle nykyisen Savon Sellun tehtaan lähelle.