PAM suhtautuu varauksella netin siivouspalveluun

Netin kautta siivouspalveluja välittävä Moppicom on aloittanut toimintansa pääkaupunkiseudulla. Kesäkuussa aloittanut Moppicom lupaa työntekijöilleen jopa viidenneksen paremman tuntipalkan. Palvelualojen ammattilliitossa ei uskota, että siivoojien palkat nousevat tällaisen palvelun avulla.

Kotimaa
Siivooja työssään
Helmi Nykänen / Yle

Moppicomissa on tällä erää töissä parikymmentä siivoojaa. Ammattitutkintoa ei vaadita, parin vuoden työkokemus siivoamisesta riittää. Asiakkaita on yrityksen osakkaan Matti Tiaisen mukaan yli 200. Asiakkaat voivat varata siivoojan netin kautta.

Siivoojat eivät ole varsinaisessa työsuhteessa Moppicomiin, vaan toimivat itsenäisinä yrittäjinä. Moppicom vain välittää siivoajia asiakkaille.

– Siivoojat ovat vapaita tekemään työtä milloin heille itselleen vain käy. Tällä hetkellä vaikuttaa ainakin, että työmäärä on tarpeeksi heille, jotka tässä ovat mukana, yrityksen osakas Matti Tiainen sanoo.

PAM suhtautuu varauksella

Palvelualojen ammattiliitossa PAMissa Moppicomiin suhtaudutaan varauksella. PAMin sopimusasiantuntija Reijo Mattila sanoo, että tämä tyyppistä toimintaa ei Suomessa aiemmin ole ollut.

– Siivousala on kilpailtu ala. Katteita ei ole isommin. Täytyy asettaa myös kyseenalaiseksi se, että tällaisella toiminnalla saataisiin siivoajien palkkatasoa nostettua. Ennemminkin tulee mieleen, että kyse on viidakon laeista. Työntekijää vain taas käytetään entistä enemmän hyväksi, Mattila sanoo.

PAM nostanut siivoajien palkkoja

PAMin sopimusasiantuntija Mattila muistuttaa, että seitsemän viime vuoden aikana PAM on saanut nostettua siivoajien taulukkopalkkoja yli 17 prosenttia yli yleiskorotuksen.

– En usko, että siivoajien ansiotasoa nostetaan tällä Moppicom-järjestelmällä. Meidän tulee miettiä koko alaa kokonaisuutena. Siivoajien arvostus pitää ensin saada nousemaan, ja se tapahtuu osittain kouluttautumisella. Sitä kautta palkkataso saadaan myös nostettua.

– Näen, että palkkojen korotus tapahtuu ammattiliittojen kautta ja työsuhdeperusteisesti, PAMin sopimusasiantuntija Mattila sanoo.