1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sápmi

Koltansaamesta mahdollista suorittaa yliopistotasolla vain perusopinnot

Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa ei ole tällä hetkellä mahdollista jatkaa koltansaamen opiskelemista perusopintojen jälkeen. - Jos haluaa jatkaa kandin- tai maisterinopintoihin, voi hakea opiskelemaan voi hakea opiskelemaan saamelaiskulttuuria, pohjois- tai inarinsaamenkieltä ja liittää koltansaamen perusopinnot osaksi sitä tutkintoa, sanoo yliopisto-opettaja Anna-Liisa Väyrynen Giellagas-instituutista.

Sápmi
Anna-Liisa Väyrynen
Vesa Toppari / Yle Sápmi

Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa tämän vuoden alussa alkaneisiin 25 opintopisteen laajuisiin koltansaamen perusopintoihin kuuluu viisi kurssia. Anna-Liisa Väyrynen Giellagas-instituutista kertoo, että tällä hetkellä käynnissä olevien perusopintojen opiskelijat ovat hakeneet opintoja varten erillistä opinto-oikeutta, eikä tällä hetkellä ole mahdollista jatkaa kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

– Jos perusopintojen jälkeen haluaa jatkaa kandiin tai maisterinopintoihin, tällä hetkellä on sellainen mahdollisuus, että voi hakea opiskelemaan saamelaiskulttuuria, pohjois- tai inarinsaamenkieltä ja liittää koltansaamen perusopinnot osaksi sitä tutkintoa, sanoo Väyrynen.

Koltansaamen pääaineopinnot suunnitteilla

Väyrysen mukaan koltansaamen saamista pääaineopinnoiksi saamista tulee edistää.

Nuortalašgiela vuođđooahput álge 9.1.2015 Anáris.
Koltansaamen perusopintojen avajaistilaisuus Inarissa tammikuussa 2015.Vesa Toppari / Yle Sápmi

– Ensin pitäisi laatia koltansaamen aineopintojen ja syventävien opintojen opintosuunnitelmat, jotka tulee esittää humanistisen tiedekunnan koulutustoimikunnalle.

– Opetussuunnitelman laatimista käsitellään syksyllä Giellagas-instituutin kokouksessa, Väyrynen kertoo.

Jotta koltansaame olisi tulevaisuudessa tasa-arvoisessa asemassa Giellagas-instituutissa inarin- ja pohjoissaamen kielten kanssa, tulee opetussuunnitelman mennä läpi toimikunnassa.

– Se vie oman aikansa, ennen kuin saadaan opinnot sille mallille, että saataisiin kandin ja maisterin opinnot, en osaa sanoa siihen tarkkaa ajankohtaa, sanoo Anna-Liisa Väyrynen.

Tämän hetkisiltä koltansaamen yliopisto-opiskelijoilta voi odottaa paljon

Tällä hetkellä erillisellä opinto-oikeudella koltansaamea opiskelevilta odotetaan paljon, sillä he ovat ainoita yliopistotason koltansaamen opiskelijoita. Anna-Liisa Väyrysen mielestä on kuitenkin realistista odottaa, että näistä opiskelijoista tulee mm. koltansaamen opettajia.

– Näistä erillisopinto-oikeudella opiskelevista monella on jo ammatti, heillä on jo muun alan opintoja. Esimerkiksi, jos on opettajan opintoja, pääsee tästä kätevästi eteenpäin. Ja jos koltansaamen opintojen ohella opiskelee opettajan pätevyyden, on silloin pätevyys toimia opettajana, vaikkei ihan maisteriksi asti opintoja koltansaamesta olisikaan.