1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Irtisanottuja paperimiehiä haastatellut: "Uusi työ on mielekkäämpi, vaikka liksa on huonompi"

Anni Salmi tutkaili pro gradu -työssään metsäteollisuuden rakennemuutosta kotiseudullaan Kouvolassa. Yllättävää oli hänen mielestään se, että irtisanotut eivät kokeneet omaa tilannettaan ollenkaan niin huonona kuin on luultu.

Anni Salmi tutki gradussaan Kouvolan seudun rakennemuutosta. Kuva: Olli Törönen / Yle

Kuusankoskella syntynyt Anni Salmi tutki pro gradu -työssään Kouvolan seudun kokemaa teollisuuden rakennemuutosta. Salmi teki gradunsa Jyväskylän yliopistolle.

Salmi keskittyi tutkimaan varsinkin Voikkaan lakkautetun paperitehtaan vaikutuksia alueeseen. Metsäyhtiö UPM ilmoitti tehtaan lakkauttamisesta keväällä 2006 ja satoja ihmisiä irtisanottiin.

Anni Salmen mukaan haastatelluista paperimiehistä yksikään ei pitänyt omaa tilannettaan musertavana tai ylitsepääsemättömänä.

– Tilannetta pidettiin haastavana ja kaikki kertoivat avoimesti myös kokemistaan ongelmista. Irtisanominen ei ollut kuitenkaan mikään maailmanloppu. He kertoivat myös niistä, joille työn menettäminen oli tuonut rankkoja sosiaalisia ongelmia.

Osa perusti firman, moni kouluttautui uudelleen

Osa irtisanotuista on kouluttautunut uuteen ammattiin, kuten esimerkiksi hoitoalalle. Jotkut ovat perustaneet oman yrityksen ja osa on edelleen työttömänä. Pienempään palkkaan totuttautuminen on ollut vaikeaa, mutta haastatellut löysivät siitä myös hyviä puolia.

– Paperimiehen työ ei ollut sisällöllisesti kovin mielekästä, mutta siitä sai hyvää liksaa. Uusi työ koettiin mielekkäämmäksi vaikka palkka on huonompi.

Tavallisten työntekijöiden lisäksi Salmi haastatteli myös asiantuntijatehtävissä työskennelleitä kuten työvoimaviranomaisia. Kaikkiaan haastateltavia oli kymmenen. Metsäteollisuuden leikkaukset ovat iskeneet Kouvolan seutuun kovaa, mutta haastatellut näkivät tunnelin päässä myös valoa.

– Jos aluetta voidaan kehittää ilman poliittisiin raja-aitoihin kaatumista, voi aurinko täällä paistaa edelleen, kuvailee Salmi.

Voikkaan jälkeen tehtaita on Kymenlaaksossa suljettu niin Haminan Summassa kuin Myllykoskellakin ja yksittäisiä paperikoneita on suljettu. Silti Myllykosken paperitehtaan lakkauttaminen tuli jonkinlaisena shokkina vuonna 2011. Tähän kiinnittivät huomiota myös Salmen haastateltavat.

– Voikkaan jälkeen olisi pitänyt valmistautua paremmin Myllykosken lakkauttamiseen. Sen ei olisi pitänyt tulla niin suurena yllätyksenä. Silloin olisi pitänyt olla selkeämpiä ja valmiimpia toimintamalleja käytössä, sanoo Salmi.

Rakennemuutoksessa ei lääkkeet Atlantin eri puolin

Suomessa valtio reagoi suuriin irtisanomisiin äkillisen rakennemuutoksen tuilla ja Euroopassa yhteiskunta pyrkii pehmentämään iskua, jonka paikkakunta tehtaan lakkauttamisen myötä saa. Teollisuustyöpaikkoja on hävinnyt myös Yhdysvalloista, mutta siellä valtio ei ole rientänyt apuun samanlaisella innolla. Monen alueen on annettu kuihtua ja jopa autioitua.

– Näille alueille jääneet ihmiset ovat kärsineet monista sosiaalisista ongelmista, kuten päihteiden väärinkäytöstä, pitkäaikaistyöttömyydestä ja perheiden hajoamisisista. Vaikutukset ovat olleet Euroopassa vähäisempiä, kun hyvinvointivaltio on ottanut tilanteesta kopin, sanoo Salmi.

Suurista irtisanomisista ja yt-neuvotteluista keskustellaan Ajantasan Torstaiseurassa Radio Suomessa torstaina 30.7. klo 14.