Järvilohille rauha – kalastuskielto Pielisjoessa alkaa jo elokuun alussa

Järvi-Suomen kalatalousviranomainen on asettanut Pielisjoelle, Ala-Koitajoelle ja Oriveden alueelle alueellisia kalastuskieltoja. Järvilohikannan turvaamiseen tähtäävä kielto astuu voimaan esimerkiksi Pielisjoessa jo elokuun ensimmäisestä päivästä lukien.

kalat
Järvilohta lypsetään Pielisjoen rannalla.
Järvilohta lypsetään Pielisjoen rannalla.YLE / Riikka Heikkilä

Järvi-Suomen kalatalousviranomainen on määrännyt useita vesistöalueita kalastuskieltoon järvilohikannan turvaamiseksi. Syysrauhoitus alkaa elokuun ensimmäisenä päivänä Pielisjoen niin sanotulla kaupunkialueella.

Pielisjoessa kalastus verkoilla ja muilla pyydyksillä, sekä viehekalastusvälineillä on kielletty Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle elokuun alusta aina lokakuun 19. päivän loppuun saakka. Rannoilta saa pyytää kalaa ainoastaan onkimalla.

Järvitaimen ja järvilohi ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti kielletty myös Uimaharjun maantiesillan ja Kaltimon voimalaitoksen välisellä alueella syyskuun alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka.

Sen sijaan syysrauhoitus on poistettu Kaltimon ja Kuurnan voimalaitoksen väliseltä alueelta.

Ala-Koitajoesta osa on rauhoitettu koko vuoden ajaksi lukuun ottamatta rannalta suvantojen kohdalla tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää. Orivedellä rauhoitusalue on syväväylän molemmin puolin, ja kalastuskielto alkaa elokuun alussa.

Ala-Koitajoen ja Pielisjoen alueelle on asetettu maastoon ensimmäistä kertaa säätelystä kertovia infotauluja. Tarkemmin sääntelyyn kannattaa perehtyä osoitteessa www.jarvilohi.fi (siirryt toiseen palveluun)