Ylen kysely: Mun vai muun naapuriin?

Suosiollisimmin erityisryhmien palveluihin kotikulmillaan – vaikkapa kehitysvammaisten asuntoloihin – suhtautuvat nuoret naiset, valkokaulustyöntekijät sekä etelän suurissa kaupungeissa asuvat. Narkomaaneihin suhtautuminen on penseintä. Puolueittain nihkeimpiä ovat perussuomalaisten ja keskustan kannattajat.

Kotimaa
Läntinen A-klinikka ja katkaisuhoitoasema kyltti.
Yle

Yle Uutiset selvitteli kyselyllä, haluavatko suomalaiset erikoisryhmien palveluita muun vai 'mun' naapuriin. Taloustutkimuksella teetetty kysely kertoo, että hyvin moniaalla Suomessa ns. nimbyilyn eli "ei naapuriiini" - asenteen sijaan ollaan melko suvaitsevaisia.

Halukkuus ottaa asuntoloita ja erikoisterveyspisteitä läheisyyteensä oli kyselyn mukaan korkeahko. Vaihtoehdoista ihmiset näkisivät mieluiten lähikulmillaan kehitysvammaisten tai nuorten tukiasuntolan.

Mielenterveyskuntoutujat ja A-klinikan katkaisuasemat olivat suosiossa keskikaartia. Nihkeimmin suhtaudutaan huumeiden käyttäjien neulanvaihtopisteeseen sekä muslimien rukoushuoneisiin ja moskeijoihin.

Kaikkien vastaanottavaisimpia olivat nuoret aikuiset, 25-34-vuotiaat. Maaseudulla ja pienissä kaupungeissa suhtautuminen oli varautuneempaa kuin yli 50 000 asukkaan kaupungeissa.

Toimihenkilöt taas erottuivat mm. eläkeläisistä niin, että eläkeellä olevat olivat valkokaulustyöntekijöitä penseämpiä.

Meidän pihaan vai jonkun muun naapuriin

Asuinreviiriään tiukasti vartioivia kutsutaan nimbyiksi. Termi on lyhenne englannin kielestä ”Not in my backyard”. Nimbyt eivät halua naapurustoonsa esimerkiksi vammaisia ja sairaita.

Ylen kyselyssä mainittuja erityisryhmien palveluita lähikulmilleen ei halunnut 12% vastanneista. Miesten ja naisten suhtautumisen välillä oli selkeä ero: miehet näyttivät vartioivan pihapiiriään naisia tiukemmin.

Eroja kyselyssä tuli esiin myös maaseudun ja pienten kaupunkien asukkaiden suhtautumisessa verrattuna etelän suuriin kaupunkeihin. Pääkaupunkiseudulla ihmiset olivat kaikkein halukkaimpia toivottamaan erityisryhmän asujan tai palvelupisteen tervetulleeksi.

Keskusta ja Perussuomalaiset nimby-puolueita

Erityispalvelujen sijoituspaikkaa kysyttäessä vastaajilta kysyttiin myös puoluekannasta. Selkeä ja tilastollisesti merkitsevä ero tuli näkyviin akselilla vihreät ja vasemmistoliittolaiset - keskusta ja perussuomalaiset.

Keskustan ja perussuomalaisten kannattajat suhtautuivat kaikkein penseimmin erityisnaapureihin. Vaihtoehto ”En halua mitään näistä lähikulmilleni” oli näiden puolueiden kannattajien keskuudessa muita yleisempi.

Täysin toisin puolueista vastasivat vasemmistoliittolaiset ja vihreiden äänestäjät. Ero näillä "anti-nimby-puolueilla oli muihin nähden kaikissa vastauksissa tilastollisesti merkitsevä."

Haastattelut tehtiin 21.-29.7. välisenä aikana. Tutkimuksessa haastateltiin 1 000 ihmistä.