Syyttäjä: Pekka Perä aloitti ympäristöä pilaavan toiminnan jo vuonna 2004

Talvivaaran ympäristörikosjutun syyttäjän mukaan Pekka Perä on toiminnallaan Talvivaarassa aiheuttanut ympäristön pilaantumista jo 10.3.2004 alkaen eli reilut 11 vuotta. Syyttäjä vaatii Pekka Perälle vähintään vuoden ehdollista vankeutta.

Talvivaara
Kuvassa vasemmalla asianajaja Markus Kokko ja oikealla Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä.
Miia Roivainen / Yle

Talvivaaran ympäristörikosjutun syyttäjän rangaistusvaatimuksen mukaan rikoksesta epäillyistä Pekka Perä on toiminnallaan Talvivaarassa aiheuttanut ympäristön pilaantumista ja vaaraa terveydelle 10.3.2004 alkaen eli jo reilut 11 vuotta.

Syyttäjä vaatii Pekka Perälle sekä toiselle kaivoksen johdossa useissa tehtävissä toimineelle henkilölle rangaistusta törkeästä ympäristön turmelemisesta ajalta 10.3.2004–7.4.2013. Perä ja kaivoksen johtajana aiemmin toiminut henkilö eivät ole syyttäjän mukaan pitäneet itseään riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

Talvivaaran osastopäällikölle syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä ympäristön turmelemisesta ajalta 1.1.2010–30.3.2012.

Entiselle toimitusjohtajalle Harri Natuselle syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä ympäristön turmelemisesta ajalta 26.4.2012–7.4.2013.

Syyttäjä vaatii Pekka Perälle vähintään vuoden ehdollista vankeusrangaistusta. Harri Natuselle syyttäjä vaatii vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta. Entiselle kaivoksen johtajalle syyttäjä vaatii vähintään 10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta ja osastopäällikölle vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Lisäksi syyttäjä vaatii Talvivaara Sotkamo Oy:lle 850 000 euron suuruista yhteisösakkoa törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Tämän lisäksi syyttäjä vaatii, että neljä syytettyä on tuomittava menettämään valtiolle yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon kanssa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 13,3 miljoonaa euroa.

Summasta 10,3 miljoonaa euroa koostuu ylimääräisen veden varastoaltaan säästyneistä rakentamiskuluista sekä käänteisosmoosilaitteiston hankinnan lykkääntymissä säästyneistä kuluista, jotka ovat yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.

Kaikki syytetyt kiistävät syytteet.

Päivitetty 5.8.2015 klo 10:20: Korjaus: Syyttäjä vaatii Pekka Perälle vähintään vuoden ehdollista vankeusrangaistusta, ei vähintään 10 kuukauden niin kuin jutussa aiemmin mainittiin. Harri Natuselle syyttäjä vaatii vähintään kahdeksan kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta, ei kahdeksan kuukauden niin kuin jutussa aiemmin mainittiin.