Yli 14 miljoonan euron vaatimukset Talvivaara-sotkuista

Syyttäjä vaatii, että entiset Talvivaaran toimitusjohtajat Pekka Perä ja Harri Natunen sekä kaksi muuta syytettynä olevaa työntekijää on tuomittava menettämään valtiolle yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon kanssa 13,3 miljoonaa euroa.

Talvivaara
Talvivaara ilmasta Paikkatietoikkuna -palvelussa
Paikkatietoikkuna

Syyttäjän mukaan Talvivaara Sotkamon toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Syyttäjän mukaan nyt selvitystilassa oleva Talvivaara Sotkamo on tuomittava 850 000 euron yhteisösakkoon.

Tämän lisäksi syyttäjä vaatii, että neljä syytettyä on tuomittava menettämään valtiolle törkeästä ympäristön turmelemisesta yhteisvastuullisesti Talvivaara Sotkamon kanssa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 13,3 miljoonaa euroa.

Summasta 10,3 miljoonaa euroa koostuu ylimääräisen veden varastoaltaan säästyneistä rakentamiskuluista sekä käänteisosmoosilaitteiston hankinnan lykkääntymissä säästyneistä kuluista, jotka ovat yhteensä yli 3 miljoonaa euroa.

Syytteet koskevat jo syyskuussa 2014 julkaistun syyttäjien tiedotteen mukaan Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaiheeseen sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuun liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä ja eri jätejakeiden käsittelyyn ja sijoittamiseen sekä kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä laiminlyöntejä sekä Talvivaaran kaivoksen hallitusti luontoon johtamia ja hallitsemattomasti luontoon päässeitä jätevesiä. Kaikki syytetyt kiistävät syytteet.

Syyttäjän vaatimat yli 14 miljoonaa euroa eivät sisällä asianomaisten korvausvaatimuksia, jotka käsitellään erikseen. Muun muassa Metsähallitus vaatii yli 8 miljoonan euron korvauksia.