Perä myöntää poliisille teon, mutta kiistää rikoksen

Tiistaiaamuna julki tullut esitutkintamateriaali kertoo Pekka Perän ottaneen kuulustelussa vastuulleen päätöksen raffinaatin ja sekundääriliuoksen ohjaamisesta avolouhokseen.

Talvivaara
Pekka Perä menossa oikeussaliin.
Miia Roivainen / Yle

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kertoo viime vuoden kesäkuussa pidetyssä kuulustelussa tehneensä itse päätöksen asiassa.

– Minä olen päättänyt viime kädessä sen, että raffinaatti ja sekundääriliuos ohjattiin avolouhokseen. Ennen päätöstä olemme tutkineet hyvin tarkkaan kaikki vaihtoehdot, mitä tilanteessa voi tehdä.

Perä kertoo kuulustelussa myös, että Talvivaara ei nähnyt tuossa tilanteessa mitään muuta vaihtoehtoa.

– Pyrimme viimeiseen asti välttämään liuosten ohjaamisen avolouhokseen, mutta tuossa tilanteessa ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Päädyin tilanteeseen, että ympäristölle vaarallinen, korkeampipitoinen liuos ohjataan avolouhokseen, koska hallittu säilyttäminen on parempi kuin hallitsematon vuoto.

Perä korostaa, että Talvivaaran mielestä koko toiminta oli ennalta estävää ja sitä seurattiin tarkkaan. Hän ei kuitenkaan ota kuulustelussa kantaa siihen, onko toiminta ollut ympäristöluvan mukaista tai vastaista toimintaa.

Kiistäessään rikoksen Perä sanoo, että liuosten ohjaamista ei ole tehty kustannussyistä.

– Meille olisi tullut huomattavasti halvemmaksi ottaa riski ja pitää liuos liuoskierrossa.