Syyttäjä: "Kaivoksella on toimittu ilman laissa edellytettyä lupaa"

Talvivaaran ympäristörikosoikeuden käynnin syyttäjien mukaan kaikki neljä syytteessä olevaa henkilöä kuuluivat Talvivaaran keskeiseen operatiiviseen johtoon ja olivat siten tosiasiallisia vallankäyttäjiä. Toiminnan kuvaustiedot ovat olennainen osa tapahtumia eli syyttäjien mukaan asioista on annettu muun muassa vääriä ja puutteellisia tietoja.

Talvivaara
Pekka Perä
Miia Roivainen / Yle

Kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala luonnehti Talvivaaran ympäristörikosjutun asiaesittelyvaiheessa rikosasian olevan hyvin merkittävä sekä vastaajien että yleisen ja yksityisen edun kannalta. Vakkala kartoitti aluksi toiminnan asian taustaa ja lähtökohtia. Syyttäjän mukaan Geologian tutkimuskeskus käynnisti 1970-luvulla alueen tarkemmat tutkimukset. Seuraavalla vuosikymmenellä Outokumpu selvitti alueen hyödyntämistä.

– Pekka Perä valmistui kaivosinsinööriksi ja aloitti Outokummussa 90-luvun alussa. Hän sai siten Talvivaaraan liittyvän tutkimusaineiston, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala sanoi.

Perä perusti Talvivaaran Kaivos Oy:n vuonna 2003 ja osti kaivosoikeudet vuonna 2004.

– Hän otti yhteyttä henkilöön, joka oli erikoistunut malmien bioliuotukseen. Kaivoksen aloittamista ryhdyttiin tutkimaan ja samalla bioliuotusta tutkittiin lisää, kihlakunnansyyttäjä Vakkala kertoi.

Bioliuotukseen erikoistunut henkilö aloitti työskentelyn Talvivaaran tutkimuspäällikkönä. Häntä kuullaan oikeudenkäynnissä siitä, mitä tutkimuksia suunnitteluvaiheessa tehtiin.

"Saumatonta yhteistyötä"

Oikeudessa pohditaan myös Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perän ja entisen kaivoksenjohtajan mahdollista tekijäkumppanuutta rikosasiassa. Syyttäjä Vakkalan mukaan heidän osuutensa olivat yhteneväiset.

Heidän yhteistyönsä oli saumatonta ja keskinäinen luottamus oli korkealla tasolla.

Kimmo Vakkala

– Kaivoksen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa toinen henkilö oli muun muassa tuotantojohtaja, ja hän työskenteli Sotkamossa. Perä oli Espoossa. Heidän yhteistyönsä oli saumatonta ja keskinäinen luottamus oli korkealla tasolla, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala luonnehti.

Vakkala totesi myös, että he muodostivat operatiivisen johdon ylimmän tason vuoteen 2012 saakka ja olivat tiiviisti mukana, kun kaivoksen akuutteja ongelmia yritettiin ratkaista. Kihlakunnansyyttäjän mukaan suunnitteluvaiheessa kaikki neljä vastaajaa hoitivat omia sektoreitaan, mutta olivat perillä myös toisten tekemisistä.

– Perä johti koko toimintaa eli mitä tehdään ja milloin tehdään, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala kiteytti.

Kaikki neljä keskeisiä hahmoja

Kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö selosti neljän vastaajana olevan henkilön työhistoriaa. Pekka Perä on kaivosinsinööri ja entinen toimitusjohtaja Harri Natunen kaivostekniikkaan erikoistunut diplomi-insinööri. Entinen kaivoksen johtaja on ympäristötekniikkaan erikoistunut diplomi-insinööri ja osastopäällikkö kemisti.

– Kenellekään heistä asiat eivät ole olleet vieraita.

Syyttäjän käsityksen mukaan kaikki neljä kuuluivat Talvivaaran keskeiseen operatiiviseen johtoon ja olivat tosiasiallisia vallankäyttäjiä.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita syyttäjien mukaan sitä, että kaikkien muiden toimijoiden suoritus olisi ollut edes tyydyttävällä tasolla. Syytteessä on kuitenkin ainoastaan neljä henkilöä, kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö täsmensi.

Toiminta ollut vähintään törkeän huolimatonta

Syyttäjät luonnehtivat, että törkeä ympäristön turmeleminen on rikos, jossa muun muassa tekijän täytyy toimia tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Syyttäjien mukaan kaikkien neljän toiminta on ollut vähintään törkeän huolimatonta.

– Kaivoksella on toimittu ilman laissa edellytettyä lupaa, eli toimintaa ei ole esitetty silloiselle lupaviranomaiselle lainkaan. Lisäksi on toimittu ympäristösuojelulain ja jätelain säännösten vastaisesti, kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö sanoi.

Syyttäjien mukaan rikosasiassa myös yhteisösakon edellytykset ovat vaatimuksena selkeät, sillä kaikki neljä ovat avainhenkilöitä, jotka ovat olleet yhtiön palveluksessa ja osallistuneet toimintaan.

– Merkittävänä vaihtoehtona tässä olisi ollut se, että toiminta olisi lopetettu. Toiminnalla mahdollistettiin kaikkien vastaajien työpaikat ja emoyhtiön osakkeiden arvo nousi. Mielestäni kaikki ovat hyötyneet tästä toiminnasta, kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö sanoi.

Toiminnan kuvaus olennainen osa

Syyttäjien mukaan ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki. Lain mukaan ympäristölupamenettely on tärkein keino ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Kenellekään heistä asiat eivät ole olleet vieraita.

Heikki Ylisirniö

– Todisteluvaiheessa on olennaista käydä läpi, miten Talvivaaran kaivoksen toiminnot ja ympäristövaikutukset ilmenivät hakemusvaiheessa ja verrata sitä siihen, miten toiminnot ja vaikutukset toteutuivat todellisuudessa, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala sanoi.

Syyttäjien näkemyksen mukaan toiminnankuvaustiedot ovat olennainen osa tapahtumasarjaa.

– Eli väärät toiminnankuvaustiedot ja puutteelliset tiedot. Aivan oleellista on todisteluvaiheessa kiinnittää huomiota siihen, mitä tietoa saatiin, miten ja milloin saatiin, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala luonnehti.

Kaikki neljä syytettyä kiistävät kaikki syytteet ja asianomistajien vaatimukset. Rikosjutun käsittely jatkuu huomenna vastaajien asiaesittelyllä.