Syyttäjä Talvivaara-käräjillä: Laiminlyöntien sarja alkoi jo suunnitteluvaiheessa

Syytettyjen mukaan suunnittelu ja lupien haku menivät Talvivaarassa asianmukaisesti ja viranomaisen lupapäätös vahvisti, että hakemus oli tehty riittävien ja oikeiden tietojen perusteella. Syyttäjä Heikki Ylisirniön mukaan näin ei ollut.

Talvivaara
Syyttäjät oikeussalissa.
Miia Roivainen / Yle

Syyttäjän mukaan Talvivaaran ympäristörikokset ovat syntyneet useiden laiminlyöntien lopputuloksena. Syyttäjän mukaan vastaajat olivat keskeisiä päätöksentekijöitä.

Syyttäjän käsityksen mukaan Talvivaarassa on toimittu vähintään luvan vastaisesti tai ainakin lupaehtojen vastaisesti. Syyttäjän mukaan pilaantumista on aiheutunut, ja näin ollen Talvivaarassa on toimittu joka tapauksessa lainsäännöstön vastaisesti, usealla eri menetelmällä.

– Alkuperäinen kuviohan on varsin yksinkertainen, on päästetty luontoon enemmän jätettä kuin luvassa on sallittu.

Syyttäjän mielestä toiminnan lopettaminen olisi ollut varteenotettava vaihtoehto, kun toiminta ei ollut enää lainmukaista.

– Tässä tapauksessahan toimintaa on jatkettu ja kaikkihan ovat hyötyneet siinä, kun ovat saaneet jatkaa yhtiön palveluksessa, ja jos on emoyhtiön osakeenomistajuutta, niin arvon nousua osakkeissa on tapahtunut.

Syyttäjän näkemyksen mukaan syytettyjen laiminlyöntien sarja alkoi jo suunnitteluvaiheessa.

– Tarpeelliset tutkimukset jäivät tekemättä, mikä vaikutti siihen, että valittiin menetelmiä, mistä aiheutui ympäristön pilaantumista. Näin sen voisi pelkistää, että alusta lähtien.

Syyttäjän mukaan rangaistusvaateet ovat ympäristörikokselle tyypillisiä.

– Sillä, että ne on kirjoitettu noin tarkasti, pyritään siihen, että niihin olisi yksinkertaista ja helppoa vastata oikeudessa.

"Osapuolten kanssa kinataan joka yksityiskohdasta"

Poikkeuksellisen laajassa esitutkinnassa käytiin läpi materiaalia tuhansien sivujen verran. Ylisirniön mukaan oikeuskäsittelyssä ei tule olemaan helppoja kohtia.

Alkuperäinen kuviohan on varsin yksinkertainen, on päästetty luontoon enemmän jätettä kuin luvassa on sallittu.

Heikki Ylisirniö

– Kyllä tässä varmaan osapuolten kanssa kinataan joka yksityiskohdasta. Näkemykset ovat erilaiset.

Konkurssiin menneelle Talvivaara Sotkamolle syyttäjä vaatii 850 000 euron yhteisösakkoa. Valtio on laittanut koko ajan rahaa konkurssipesän asioiden hoitamiseen, joten joutuisiko siis valtio maksamaan itse itselleen määrämänsä sakon?

– En halua siihenkään ottaa kantaa, vaatimukset ovat lain mukaan esitettyjä, mitkä laki mahdollistaa, tietenkin käräjäoikeus asiassa harkitsee, tuomitaanko semmoisiin ja ylipäätään ketkä.

Syyskuun lopussa oikeus jalkautuu myös kaivosalueelle katselmukseen. Ylisirniön mukaan katselmus oli vastaajien esittämä.

– Syyttäjäpuoli on lähtenyt siitä, että sillä ei lisäarvoa tähän oikeudenkäyntiin ole.

Vaikka käsittely on mittakaavaltaan suuri, Ylisirniölle tapaus ei ole poikkeuksellinen.

– Ainakin mediahuomio on isompi, mutta en koe ympäristörikossyyttäjänä, että tämä olisi sen kummempi tapaus.