Poliisikuulustelut: "Epämuodollinen johtoryhmä" oli Talvivaaran kaivoksen korkein päättävä elin

Talvivaara-oikeudenkäynnin esitutkintamateriaalista käy ilmi, että kaivoksen ylintä operatiivista valtaa on käyttänyt johtoryhmä, jonka käsittelemiä asioita ei aina merkitty pöytäkirjaan.

Talvivaara
Pekka Perä oikeudessa.
Miia Roivainen / Yle

Vajaat seitsemän kuukautta Talvivaara Sotkamo Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2012 toiminut Harri Natunen kertoi poliisin kuulustelussa rikoksesta epäiltynä, että käytännössä johtoryhmä oli korkein päättävä elin kaivoksen operatiivisessa toiminnassa. Natusen mukaan se käytti kaivoksen ylintä operatiivista valtaa ja päätti tai hylkäsi käsiteltävät kaivoksen taloutta ja tuotantoa koskevat asiat.

Johtoryhmä oli Natusen kuulustelussa kertoman mukaan epämuodollinen, eikä kaikkia johtoryhmän päätöksiä kirjattu pöytäkirjaan.

Kohonneet sulfaatti-arvot eivät päätyneet johtoryhmän pöytäkirjaan

Maaliskuusta 2007 helmikuuhun 2011 Talvivaaran ympäristöpäällikkönä toiminut Heikki Kovalainen kertoi todistajana poliisikuulustelussa, ettei hänen johtoryhmässä useita kertoja syksystä 2009 lähtien esille tuomaansa sulfaatti-arvojen nousua kirjattu kertaakaan pöytäkirjaan.

Sulfaatti-arvojen nousu huomattiin Kovalaisen kuulustelussa kertoman mukaan ensimmäisenä kaivoksen jälkikäsittely-yksikköön menevästä vedestä syksyllä 2009, eikä asialle tehty mitään seuraavan vuoden aikana.

Poliisikuulustelussa rikoksesta epäiltynä kaivoksen entinen johtaja sanoi, että "jos asia on todella useita kertoja otettu esille, miksi sitä ei ole kirjattu tai vaadittu kirjattavaksi pöytäkirjaan".

Johtoryhmän jäsentä ja elokuusta 2008 huhtikuuhun 2012 kaivoksen johtajana toiminutta syytetään Natusen tavoin törkeästä ympäristön turmelemisesta. Poliisikuulustelussa rikoksesta epäiltynä hän sanoi, että "jos asia on todella useita kertoja otettu esille, miksi sitä ei ole kirjattu tai vaadittu kirjattavaksi pöytäkirjaan". Hän kertoi kuulustelussa olettavansa, että "jos asia olisi ollut useasti esillä", se olisi pöytäkirjaan kirjattu.

Johtoryhmästä raportoitiin emoyhtiön ja kaivosyhtiön hallituksille

Tiistaina alkaneen Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnin alkamisen myötä julkiseksi tulleesta esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, että johtoryhmään kuului Kovalaisen kuulustelussa kertoman mukaan silloinen kaivoksen johtaja, osastopäälliköt, työsuojelupäällikkö, turvallisuuspäällikkö, ympäristöpäällikkö, talouspäällikkö ja tuotantokoordinaattori, joka myös toimi johtoryhmän sihteerinä.

Talvivaara Sotkamo Oy:n hallitukselle johtoryhmän toiminnasta raportoi Harri Natusen poliisikuulustelussa kertoman mukaan toimitusjohtaja, minkä lisäksi hallituksen sihteerinä toimii johtoryhmän jäsen ja emoyhtiön hallituksen kokouksissa on myös läsnä johtoryhmän jäsen.

Rikoksesta epäiltynä kesäkuussa 2012 poliisin kuulustelema ja törkeästä ympäristön turmelemisesta syytteessä oleva Pekka Perä sanoi kuulustelussa kuulleensa vesistöongelmista kohonneiden päästöarvojen suhteen silloiselta ympäristöpäälliköltä kesällä 2010. Natusen toimitusjohtaja-aikana Talvivaara Sotkamo Oy:n hallituksen puheenjohtajana toiminut Perä sanoi poliisikuulustelussa johtoryhmän roolista, että "jokaisella toimitusjohtajalla [on] oma tapansa jakaa vastuuta ja valtaa".

Syytteessä ympäristön tärkeästä turmelemisesta ovat tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä kaivosyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Perä, yhtiön entinen toimitusjohtaja ja nykyinen energiajohtaja Harri Natunen, useissa johtotehtävissä kaivoksella työskennellyt sekä osastopäällikkö. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.