Tämä on tilanne Talvivaarassa nyt: Lisää väkeä palkataan ja nikkelintuotanto kasvoi

Talvivaaran kaivoksella on vaihteeksi positiiviset tulevaisuuden odotukset. Väkeä palkataan lisää ja lähes kahden vuoden jälkeen louhinta on tarkoitus aloittaa vielä tämän syksyn aikana.

Talvivaara
Purkuputken rakennustyömaa
Yle

Talvivaaran konkurssipesä valmistautuu louhinnan aloittamiseen ympäristöturvallisuusperustein, sekä kaivoksen myynti- ja toimintakuntoisuuden ylläpitämiseksi. Louhinnat on tarkoitus aloittaa avolouhoksen pohjoispäästä, jossa louhittiin viimeksi loppuvuodesta 2013. Vesitilanne ei vaikeuta louhinnan aloittamista.

– Siellä on tällä hetkellä aika vähän vettä, ja se pohjoispään syvennys on se, mistä louhinta aloitetaan. Se milloin louhinta alkaa, niin sen ilmeisesti tietää konkurssipesän hoitaja, kertoo Talvivaaran kaivosyhtiön viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Talvivaaran konkurssipesä palkkaa 120 uutta työntekijää. Kiinnostus oli runsasta, sillä hakijoita oli nelisensataa.

Ensimmäiset uudet työntekijät aloittavat tällä viikolla.

Olli-Pekka Nissinen

– Ensimmäiset uudet työntekijät aloittavat tällä viikolla ja elo-syyskuun aikana pyritään ottamaan sisään loput uusista työntekijöistä, sanoo Nissinen.

Talvivaaran työntekijämäärä nousee rekrytoinnin ansiosta lähes samalle tasolle kuin ennen yrityssaneeraukseen hakeutumista vuonna 2013 eli noin 500 työntekijään.

Vettä, vettä ja vettä

Vesitilanne Talvivaarassa on sateisen kesän jälkeen haasteellinen. Vesimäärä kaivosalueella on noin 10 miljoonaa kuutiota.

– Vesien hallinta on suurin haaste, koska juoksutuksista huolimatta vettä on vielä paljon, sanoo yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskuksesta.

– Ympäristöluvan mukaisia puhdistettuja vesiä on juoksutettu tämän vuoden aikana 5 miljoonaa kuutiota. Kesän aikana juoksutuksia on tehty ainoastaan pohjoisen suuntaan, kuten purkuputken ympäristöluvassa määrättiin, kertoo Nissinen.

Purkuputken käyttöönotto on mahdollista, jos Vaasan hallinto-oikeus ei sitä keskeytä.

Sari Myllyoja

Paljon puhutun purkuputken rakennustekniset työt valmistuvat elo-syyskuun vaihteessa. Purkuputki on käyttökunnossa koeponnistusten ja käyttöönottotarkastusten jälkeen syyskuussa.

– Purkuputken käyttöönotto on mahdollista, jos Vaasan hallinto-oikeus ei sitä keskeytä. Pitää toivoa, että tuotanto saadaan käynnistettyä, sillä tuore malmi sitoo vettä, joka taas vaikuttaa vesitaseeseen positiivisesti, ainakin jonkin verran, kertoo Sari Myllyoja ELY-keskuksesta.

Liuotus toimii aikaisempaa paremmin

Odotukset ovat positiiviset, sillä biokasaliuotusprosessi on saatu toimimaan, ja siitä kertovat viime vuoden nikkeli ja sinkkimäärät.

Liuotuskasoja Talvivaarassa
Talvivaaran liuotuskasoja.Yle

– Nikkelintuotanto kasvoi viime vuonna tuhat tonnia verrattuna vuoteen 2013, vaikka prosessi toteutettiin 1,5 primäärikasalla, kun meillä normaalisti on käytössä neljä kasaa. Talvivaaralaisten mielestä tuotannon kasvu on merkittävä, koska se tehtiin vajailla kasoilla, kertoo Olli-Pekka Nissinen.

Talvivaaralaisten mielestä tuotannon kasvu on merkittävä, koska se tehtiin vajailla kasoilla.

Olli-Pekka Nissinen

Louhinnan jälkeen kaikki primäärikasat on tarkoitus saada toimimaan. Valtiovallan määritelmän mukaan Talvivaaralla on kaksi vuotta aikaa näyttää toimivuutensa.

– Tähän mennessä on ollut vain lyhyitä hetkiä, jolloin kaikki Talvivaaran toiminnot ovat olleet yhtä aikaa käytössä. Toivomme, että nyt homma saadaan toimimaan, sanoo Talvivaaran kaivosyhtiön tiedotuspäällikkö Olli-Pekka Nissinen.

Konkurssipesän hoitaja Jari Salmista ei tavoitettu jutunteon aikaan kommentoimaan kaivoksen tilannetta, mutta muutamaa päivää myöhemmin hän oli haastattelussamme, kun valtionyhtiö Terrafame Mining osti kaivostoiminnan konkurssipesältä.