Talvivaaran suolapulssin vaikutukset heikenneet Laakajärvessä

Sulfaattipitoisuus osittain Pohjois-Savon puolella sijaitsevassa järvessä on ELY-keskuksen mukaan laskenut viimekesäisestä.

Talvivaara
Vaahtoa Laakajärven laineilla.
Pertti Huotari / Yle

Osin Sonkajärvellä sijaisevan Laakajärven sulfaattipitoisuus on laskenut viimekesäisestä. Laakajärvi on yksi Talvivaaran alapuolisista järvistä, joihin kaivoksen vesiä on valunut.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan Laakajärven keskiosan tarkkailupisteessä on havaittu kesäkuussa 32 ja heinäkuussa 28 milligrammaa sulfaattia litrassa vettä.

Viime kesänä vastaavaan aikaan määrä oli 50 milligrammaa litrassa. ELY-keskuksen mukaan vuosi sitten sulfaattipitoisuudet nousivat, koska Talvivaarasta lähtenyt suolapulssi oli tuolloin huipussaan Laakajärvellä. Nyt suolapulssin vaikutukset alkavat heikentyä.

Myös Kivijoessa, jonka kautta Talvivaaran vedet virtaavat Laakajärveen, sulfaattipitoisuudet ovat laskemaan päin.

Laakajärven sulfaattipitoisuudet eivät ELY-keskuksen mukaan ole vesieläimistöä haittaavalla tasolla.