Talvivaara-kuulustelut: Kipsisakka-altaan vuodon syytä mietittiin "pää puhki"

Talvivaaran kipsisakka-altaissa on poliisin esitutkinnan päättymiseen mennessä tapahtunut neljä vuotoa vuodesta 2008 alkaen. Esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, että kaivoksella oltiin eri mieltä vuotojen syistä.

Talvivaara
Kaksi ihmistä katsoo suojapadon rakentamista.
Paula Hiljanen / Yle

Talvivaaran maanrakennuspäällikkö on poliisikuulustelussa kertomansa mukaan "miettinyt päänsä puhki" marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon syytä. Törkeästä ympäristön turmelemisesta epäiltynä kuulusteltuna hän kertoi, että olettamuksena oli, ettei seitsenmetrinen nikkelikaivoksen kipsisakkakerros enää läpäise vettä, koska se oli päältä niin kova, että kesti kävelemisen.

Todistajana poliisin kuulusteltavana Talvivaaran ympäristörikosasian esitutkinnassa kesäkuussa 2013 ollut ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla piti mahdollisena, että vesien varastointi kipsisakka-altaisiin ja aiemmat vuodot vaikuttivat sekä marraskuussa 2012 tapahtuneeseen kipsisakka-altaan vuotoon että etenkin huhtikuussa 2013 tapahtuneeseen vuotoon.

Vuoden 2010 kipsisakka-altaan vuoto johtui maanrakennuspäällikön poliisikuulustelussa kertoman mukaan kalvon halkeamasta, jonka aiheuttajaa ei tiedetä. Kuulustelussa hän kertoi, että epäilys kohdistui uppopumppuun, jonka terävä kulma olisi repinyt kalvoon halkeaman. Esitutkintapöytäkirjasta käy ilmi, että ulkopuolisen laadunvalvonnan raportin mukaan vuoto olisi aiheutunut patoluiskan kiilaus- ja suojarakenteiden pettämisestä, jolloin kalvot olisivat repeytyneet karkeaa ja terävää louhosta vasten. Kuulustelussa maanrakennuspäällikkö oudoksui raporttia, ja sanoi vuodon olleen altaassa vuonna 2010 luiskan kohdassa, jossa oli tehty pumppauksia. Silloinen ympäristöpäällikkö Heikki Kovalainen on kuulustelussa todistajana kertonut altaan pohjalle tipahtaneen uppopumpun aiheuttaneen vuodon.

Erimielisyyttä ensimmäisen vuodon syystä

Maanrakennuspäällikkö oli esitutkintapöytäkirjan mukaan ensimmäisen kipsisakka-altaan vuodon syistä eri mieltä silloisen ympäristöpäällikkö Heikki Kovalaisen kanssa. Poliisikuulustelussa Kovalainen kertoi todistajana, että vuonna 2008 kipsisakka-altaan pohjassa olevan kalvon rikkoi alustan painauma. Kuulustelussa maanrakennuspäällikö yhtyi marraskuussa 2008 annettuun ulkopuoliseen laadunvalvonnan raporttiin, jonka mukaan kipsisakka-altaan pohjassa olevan kalvon rikkoiennalta arvaamaton ylisuuri vetovoima.

Maanrakennuspäällikkö selitti kuulustelijalle ympäristöpäällikön ja raportin eriävää selvitystä vuodon syystä sillä, että "Heikki (Kovalainen) ei ole maanrakentaja, hän on ympäristöpäällikkö".

Maanrakennuspäällikkö kertoi kuulustelussa, että vuodon aiheutti kalvon lukitseminen altaan reunoille liian tiukasti kalvojen ollessa alttiita lämpötilan vaihteluille, sillä kalvon jäähtyessä se kutistuu, ja kun lukitukset eivät antaneet periksi, kalvo jäi tyhjän päälle ja rikkoutui vesipaineessa. Hän selitti kuulustelijalle ympäristöpäällikön ja raportin eriävää selvitystä vuodon syystä sillä, että "Heikki (Kovalainen) ei ole maanrakentaja, hän on ympäristöpäällikkö".

Poliisikuulustelussa rikoksesta epäiltynä Talvivaaran maanrakennuspäällikkö kiisti syyllistyneensä ympäristörikokseen eikä hänellä ole kertomansa mukaan ollut valtaa tai valtuuksia vaikuttaa kipsisakka-altaan rakenteisiin, sen käyttöön, veden varastointiin tai raffinaatin säilömiseen altaaseen.

Syytteessä neljä kaivoksen toiminnasta vastaavaa

Syytteessä ympäristön törkeästä turmelemisesta ovat tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä kaivosyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Perä, yhtiön entinen toimitusjohtaja ja nykyinen energiajohtaja Harri Natunen, useissa johtotehtävissä kaivoksella työskennellyt sekä osastopäällikkö. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Syytteet koskevat jo syyskuussa 2014 julkaistun syyttäjien tiedotteen mukaan Talvivaaran kaivoksen suunnittelu- ja tutkimusvaiheeseen sekä ympäristö- ja vesitalousluvan hakuun liittyviä toiminnanharjoittajan laiminlyöntejä, ja eri jätejakeiden käsittelyyn ja sijoittamiseen sekä kipsisakka-altaan rakentamiseen ja käyttöön liittyviä laiminlyöntejä sekä Talvivaaran kaivoksen hallitusti luontoon johtamia ja hallitsemattomasti luontoon päässeistä jätevesiä.