Maski päähän ja hyppy jokeen – Simojoella kartoitetaan lohen kutualueita

Simojoella kartoitetaan lohen kutualueita sukellustutkimuksella. Tavoitteena on päästä ensi kesänä rakentamaan lohille sopivia kutupaikkoja, jotta poikastuotanto kasvaisi entisestään.

hiekka
Sukeltaja tutkii joen pohjaa.
Risto Koskinen / Yle

Simojoella pyritään kunnostamaan lohien kutualueita kannan kasvun edistämiseksi. Tänä kesänä tehdyn kartoituksen mukaan töitä on luvassa ainakin muutamilla koskiosuuksilla, joissa puhdistetaan ylimääräinen hiekka tai laitetaan uutta soraa joenpohjaan.

Kutualueita on tutkittu viime viikkoina sukeltamalla, jotta tiedetään, missä kunnossa mahdolliset kutualueet ovat. Lapin ELY-keskuksen hankekoordinaattori Marko Kangas ja Osuuskunta Virtatiimin suunnittelija Eero Hiltunen ovat kiertäneet jokea ja hankkineet tärkeää tietoa nykytilanteesta.

Lohi katsoo tarkasti missä kutee ja että kutualue on sopiva.

Marko Kangas

– Selvitämme mikä on kutualueen syvyys, virtaama ja missä kunnossa pohja on. Onko se hiekkaa, soraa, kivikkoa ja onko siellä kasvillisuutta, kertoo Marko Kangas.

Sukeltamalla saatuja tietoja hyödynnetään kunnostustöiden suunnittelussa, sillä lohelle ei sovi mikä tahansa kutupaikka.

– Virran nopeus olisi hyvä olla noin puoli metriä sekunnissa ja syvyys noin puoli metriä. Pohjan raekoko keskimääräisesti 80 milliä. Pohjassapitää olla tarpeeksi virtaamaa soran sisällä jotta mäti pysyy elossa. Lohi katsoo tarkasti missä kutee ja että kutualue on sopiva, sanoo Kangas.

Sukeltaja Simojoessa.
Risto Koskinen / Yle

Pienpoikastenkin alue tarkkailussa

Samalla on tutkittu myös lohen pienpoikasten kasvualueita joita muokataan myös tulevaisuudessa tarpeen mukaan.

– Se on tärkeää, että kuoriutuville lohenpoikasille löytyy sopivia suojapaikkoja kutupaikkojen alapuolelta. Sopivia suojapaikkoja rakennetaan tarvittaessa, sanoo Osuuskunta Virtatiimin suunnittelija Eero Hiltunen.

Tavoitteena on, että Simojoen pohjan muokkaaminen ja kutupaikkojen rakentaminen alkaisi ensi kesänä. Kunnostustöitä on luvassa muutamilla koskiosuuksilla, joissa puhdistetaan ylimääräinen hiekka tai laitetaan uutta soraa joenpohjaan. Kunnostustyöt vaihtelevat ylimääräisen hiekan siivoamisesta uuden soran ajamiseen asti.

Tutkimushankkeessa ovat mukana Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus sekä Ruotsin geologinen tutkimuslaitos.