Kun hiki tulee – naisilla miehiä herkempi hikinenä

Naisten hajuaisti ei ole miehiä tarkempi, mutta naisten nenät ovat herkempiä hienhajulle kuin miesten. Haistelun uskotaan auttavan naisia parinvalinnassa. Naiset eivät ainoastaan haista miehiä paremmin vaan myös tuoksuvat paremmalle. 

terveys
Käsiä pitelevä pariskunta vastakkain.
Miesten on erittäin vaikea kätkeä naisilta hikeään.Henrietta Hassinen / Yle

Naisten ja miesten kainalohiki tuoksuu hyvin samanlaiselle. Sukupuolten väliset erot tulevat esiin kuitenkin, kun hienhajua yrittää peitellä. Nainen pystyy huomattavasti helpommin häivyttämään hikisyytensä miehiltä kuin mies naiselta.

Hien hajulla on biologinen merkitys. Naisten uskotaan saavan miesten kainalohien ainesosista merkittävää informaatiota, joka ohjaa heitä parinvalinnassa. Naisille tarkka hikinenä on siis tarpeen.

Miesten onkin erittäin vaikea kätkeä naisilta hikeään. Philadelphiassa toimiva Monell-tutkimuskeskus (siirryt toiseen palveluun) teki muutama vuosi sitten kokeilun, jossa kainalohikeä yritettiin peitellä 32 erilaisella hajusteella.

Näistä vain kaksi hajustetta häivytti hienhajun, jos haistelijana oli nainen. Miesten neniin taas kaikkiaan 19 hajustetta tepsi hajua peittelevästi.

Hielle tarkan nenänsä vuoksi naiset haistavat myös nopeammin, kun joku alkaa haista hielle.

Miehet siis saattavat tulkita itsensä hyvänhajuisiksi sellaisissakin tilanteissa, jossa nainen tunnistaa miehessä hienhajun. Vastaavasti nainen saattaa huomata haisevansa hielle tilanteissa, joissa mies ei vielä huomaa hänessä minkäänlaista hienhajua.