Valtio ulkoistaa työnvälitystä – keino työttömyyden lyhentämiseen?

Uudellamaalla vuodenvaihteessa aloitetussa kokeilussa työnvälitystä ulkoistetaan yksityisille työnvälitysfirmoille. Alustavat tulokset ovat varovaisen positiivisia.

Kotimaa
Uudenmaan Ely-keskuksen kokeiluun on kilpailutettu viisi työnvälitysfirmaa.
Uudenmaan Ely-keskuksen kokeiluun on kilpailutettu viisi työnvälitysfirmaa.Yle

Uudenmaan Ely-keskuksen kokeilu (siirryt toiseen palveluun) kulkee nimellä _tulosperusteisen työllistämisen pilotointi _ja sen idea on pähkinänkuoressa tämä: jos yksityinen työnvälitysfirma onnistuu työttömän työllistämisessä, se saa työstään palkkion.

Kokeiluun on Uudellamaalla kilpailutettu viisi työnvälitysfirmaa ja kokeiluun on vapaaehtoisesti osallistunut noin 400 työtöntä työnhakijaa. Heistä vajaat 200 on poistunut kokeilun piiristä joko työllistymällä tai niin, että kokeilussa ololle määritelty kolmen kuukauden enimmäisaika on tullut täyteen.

Kokeilun piiristä poistuneista oli työllistynyt vajaa kolmasosa, kun taas kokeilun ulkopuolella olleesta verrokkiryhmästä työllistyneitä oli noin joka viides.

– Johtopäätösten vetäminen on vielä ennenaikaista, koska olemme vasta alussa ja asiakasmäärät ovat toistaiseksi olleet pieniä. Mutta alustavat havainnot ovat lupaavia. Odotamme näiltä piloteilta paljon, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaneuvos Jarmo Palm.

Vastaava kokeilu on käynnissä myös Pirkanmaalla, mutta siellä painotus on eri. Uudellamaalla kokeilussa olleilla työttömillä työttömyys on kestänyt 3–6 kuukautta ja Pirkanmaalla yritetään työllistää yli vuoden työttöminä olleita.

Lue pilotoinnissa olleen työttömän haastattelu.

Yksityisen työnvälityssektorin etuina joustavuus ja erikoistuminen

Yksityisen työnvälitysfirman etuna julkiseen työnvälitykseen nähden on ainakin sen kyky joustaa, eli mahdollisuus kasvattaa toimintansa kokoa nopeasti kysynnän – eli työttömyysasteen muutoksien – mukaan.

Kasvavan rakennetyöttömyyden riivaamassa Suomessa tämä on merkittävä hyöty. Yhdestä kaupungista voi hävitä yhden ainoan yt-neuvottelukierroksen tuloksena jopa kymmeniä prosentteja työpaikoista.

– Työvoimapula voi yhtäkkiä muuttua työttömyydeksi ja siinä kohdassa työnvälitykseen tarvitaan nopeasti resursseja. Yksityiseltä puolelta mahdollisesti jopa toimialalle suunnatut palvelut ovat heti ostettavissa, sanoo Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Vanhala-Hermanen viittaa esimerkkinä Saloon, josta hävisi Nokian irtisanomisten johdosta tuhansia työpaikkoja muutaman vuoden aikana. Julkinen työnvälitys ei voi kasvattaa ja supistaa toimintaansa muutosten mukana, eikä se siten voi tehokkaasti vastata kasvavaan työnvälityksen tarpeeseen.

Toinen yksityisen työnvälityksen eduista on sen kyky erikoistua toimialoittain. Esimerkiksi Opteamin Helsingin konttori on keskittynyt välittämään ravintola-alan työvoimaa ja siten työnvälittäjillä on kattavat verkostot alan työnantajiin.

– Pitää puhua samaa kieltä ravintolapäälliköiden ja keittiöpäälliköiden kanssa. Minä tunnen heidän haasteensa ja pystyn tarjoamaan heille ratkaisuja, eli potentiaalisia työnhakijoita, sanoo Opteamilla työtä välittävä Jouko Pohjonen, joka on itse työskennellyt vuosikymmeniä kokkina pääkaupunkiseudulla.

Uhkana työttömillä "rahastaminen"?

Kokeilu herättää kuitenkin tukun kysymyksiä kuten sen, millaisin perustein työllistämisestä maksetaan. TEM:n työmarkkinaneuvos Jarmo Palmin mukaan rahastamisen riskiä ei juuri ole.

– En usko tällaiseen ongelmaan. Me ei makseta koulutuksesta ja muista toimenpiteistä sinänsä, vaan tuloksesta eli työllistämisestä. Ja olisi firmoilta hyvin lyhytnäköistä, jos vääränlaisia ihmisiä yritettäsiin sijoittaa vääränlaisiin työtehtäviin. Siinä loppuisi nopeasti työnantaja-asiakkaat.

Mistä tahansa solmitusta työsuhteesta rahaa ei heru. Palkkiojärjestelmä on pilotissa porrastettu niin, että esimerkiksi puolen vuoden työsopimuksesta työnvälitysfirma saa puolet täydestä palkkiosta. Täyden palkkion saadakseen solmitun työsopimuksen pitää olla vähintään vuoden mittainen.

Opteamin toimitusjohtajan mukaan niin sanottuja nollatuntisopimuksia solmimalla ei rahaa heru.

– Ei tule, vaan tässä on tiukat kriteerit, milloin palkkiota saa. Hyvin perinteisiä työpaikkamalleja on lähdetty etsimään, Vanhala-Harmanen sanoo.

Alueellisesta kokeilusta maan laajuiseen?

Yksityisen työnvälityksen rooli on huomattava esimerkiksi Iso-Britanniassa, Alankomaissa ja Tanskassa. Suomessa yksityisen työnvälityksen osuus koko työnvälityskakusta on toistaiseksi pieni, mutta ainakin työministeriössä uskotaan (siirryt toiseen palveluun) sen voimaan.

Hallitusohjelman mukaan hallitus valmistelee vuoden loppuun mennessä ratkaisuehdotuksen työvoimapalvelujen "kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi" ja että "yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään".

Se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meneillään olevat kokeilut toteutetaan tulevaisuudessa valtakunnallisella asteella.

– On aikaista sanoa, mikä lopullinen malli tulee olemaan, mutta kenties tulevaisuudessa esimerkiksi jonkin tietyn asiakasryhmän tai toimialan työllistämispalvelut hankitaan kokonaan ulkopuolelta, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön Jarmo Palm.