Talvivaaran uusi isäntä: Alasajo todennäköistä, jos purkuputkilupa ei heltiä

Valtio alkaa pyörittää Talvivaaran kaivosta. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi perjantaina Terrafame Miningin ostavan Talvivaara Sotkamon liiketoiminnan konkurssipesältä.

Talvivaara
Terrafame Mining Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia
Lauri RatiaYle

Talvivaaran kaivoksen jatkajayhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia uskoo vahvasti, että kaivos saadaan vielä kannattavaksi.

– Meillä on ollut sekä suomalaisia että kansainvälisiä asiantuntijoita arvioimassa liiketoimintasuunnitelmaa. Mahdollisuudet näyttävät hyviltä, vakuuttaa Terrafame Mining Oy:n Ratia.

Samalla Ratia myöntää, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös purkuputkesta on kohtalon kysymys yhtiölle. Kaivoksen alasajo on sekin vielä mahdollista.

– Jos Nuasjärven purkuputkea ei saada käyttöön, niin hyvin todennäköisesti silloin käy niin, että me joudutaan lähtemään kaivoksen alasajoon.

Vesienhallinta on ollut kaivokselle iso ongelma. Ratia painottaa, että konkurssipesän aikana yritykselle on kehitetty vesienhallintaan paremmat seurantarutiinit.

– Kun Nuasjärven putki saadaan toimintaan, niin pääsemme sitä pitkin pumppaamaan alueelta puhtaita vesiä. Tätä kautta pääsemme hallitsemaan prosessivesistä, puhdistuksen alla olevista ja puhdistetuista vesistä koostuvaa kokonaistasetta paljon tasaisemmin kuin aikaisemmin. Alueella ei ole enää niin paljon vettä, että joudutaan kriisistä toiseen.

Ratia toteaa pysähdyksissä olleen kaivoksen uudelleen käynnistämisen olevan iso, mutta ei ylivoimainen työ.

– Meillä on olemassa selkeät suunnitelmat. Olemme valmiit aloittamaan sivukiven louhinnan elokuun puolenvälin jälkeen, ja varsinaisen malmin louhinnan heti syyskuun alussa. Saamme primäärikasoihin niin paljon materiaalia ennen pakkasia, että paljon puhutun lämpötilaongelman pitäisi olla hallinnassa.

Ratia kertoo, että saneerauksessa olevalta emoyhtiölllä, Talvivaaran kaivosyhtiöltä ostetaan tiettyjä palveluksia, mutta muuta roolia heillä ei ole Talvivaara Sotkamossa.

– Palvelusopimusta tehdessä Pekka Perä on ollut neuvotteluosapuolena, mutta Perällä ei ole mitään roolia tässä yhteydessä.

Terrafame Mining on valtio-omisteisen Terrafame Oy:n tytäryhtiö.