Nepalin perustuslakineuvotteluissa läpimurto vuosien kiistelyn jälkeen

Puolueiden erimielisyys on estänyt perustuslain muotoilemisen ja Nepal on ollut ilman perustuslakia vuodesta 2008 lähtien. Maan pääministeri ilmoitti sovun löytymisestä sunnuntaina.

Ulkomaat

Nepalin puolueet ovat päässeet sopuun maan sisäisestä aluejaosta. Uusien provinssien rajat ovat olleet yksi kynnyskysymyksistä, jotka ovat estäneet maan uuden perustuslain muotoilemisen.

Sovun löytymisestä ilmoitti maan pääministeri Sushil Koirala sunnuntaina.

– Pyydän kaikkia nyt, etteivät he takertuisi pieniin erimielisyyksiin, vaan työskentelisivät yhdessä maan kehittymisen eteen, Koirala sanoi.

Huhtikuun tuhoisan maanjäristyksen jälkeen erimieliset puolueet pääsivät sopuun uudesta aluejaosta kesäkuussa. Päätöksen mukaan maa piti jakaa kahdeksaan provinssiin, mutta niiden rajojen määrittely jätettiin erillisen komission tehtäväksi.

Lauantaiyönä allekirjoitettu uusi sopimus on useiden päivien neuvottelujen tulos. Neuvottelutuloksen myötä yksi suurimmista esteistä uuden perustuslain tieltä poistuu, eikä erillistä komissiota provinssien rajojen määrittelyyn myöskään tarvita.

Neuvottelut kärjistyivät väkivallaksi

Nepalin oppositiopuolueet ovat vaatineet uusien maakuntarajojen vetämistä tavalla, joka saattaisi suosia pitkään marginalisoituja kansanryhmiä. Toiset puolueet ovat vastustaneet opposition mallia, sanoen, että se uhkaisi kansallista yhtenäisyyttä.

Neuvotteluja on käyty myös eri puolilla maata tavallisten ihmisten kanssa ja Nepalin viestintäministerin mukaan niiden avulla pyrittiin muotoilemaan kompromissi uudesta aluejaosta. Joissain maan osissa pitkät neuvottelut ehtivät kuitenkin kärjistyä jopa väkivaltaisuuksiin.

Neuvottelujen perusteella maahan muodostetaan kuusi provinssia ja jokaisella niistä on myös yhteistä rajaa naapurimaa Intian kanssa, minkä on tarkoitus vähentää esitettyjä huolia yksittäisten maakuntien kaupankäyntimahdollisuuksista.

Sovun saavuttamista on aiemmin estänyt myös kiistaa aiheuttanut lauseke, jonka mukaan vastaisuudessa lapsen molempien vanhempien pitäisi olla Nepalin kansalaisia, jotta lapsi voisi saada kansalaisuuden. Sovun myötä kansalaisuus vaaditaan vain toiselta vanhemmalta.

Nepalin uuden perustuslain muotoilu aloitettiin vuonna 2008, vuosien mittaisen ja maan monarkian kaataneen maolais-kapinan jälkeen. Kapinassa kuoli jopa 16 000 ihmistä.

Lähteet: AFP