Suonenjoen rajalle suunnitellaan pariakymmentä tuulivoimalaa

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus maasta olisi enintään 210 metriä ja roottorin läpimitta korkeintaan 140 metriä. Tuulipuisto on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2018.

tuulienergia
Kuvassa Winwindin rakentama tuulimylly Porissa.
Anssi Leppänen / Yle

Suonenjoen läheisyyteen kaavaillaan tuulivoimapuistoa.

Niinimäen Tuulipuisto Oy suunnittelee noin 25 tuulivoimalan rakentamista Pieksämäen Niinimaan alueelle. Alue sijaitsee noin kilometrin päässä Suonenjoen kunnan rajasta.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus maasta olisi enintään 210 metriä ja roottorin läpimitta korkeintaan 140 metriä. Hankealue on kooltaan noin 1 900 hehtaaria.

Etelä-Savon Ely-keskus tiedottaa projektin arviointiohjelman asettamisesta nähtäville kahdeksi kuukaudeksi alueen kuntiin muun muassa paikallisissa sanomalehdissä ja nettisivuillaan. Kansalaiset voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteitään Etelä-Savon Ely-keskukselle.

Projektin ympäristövaikutusten arviointi tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun Etelä-Savon Ely-keskuksen lausunnon sekä muiden mielipiteiden perusteella.

Alustavan aikataulun mukaan hankkeen luvitus on määrä saada päätökseen vuoden 2017 keväällä. Tuulipuisto on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2018.