Ei voi olla totta – Verottaja jälleen apulaisoikeusasiamiehen moitteiden kohteena

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tietojärjestelmän vuoksi ajoneuvoveroa liikaa maksavan autoilijan ajoneuvo saattaa joutua käyttökieltoon. Suhteeton seuraamus verovelvolliselle, moittii eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

liikenne
Mies tutkii autoa autokaupassa.
Yle

Jos ajoneuvoveron on valinnut maksaa useammassa erässä, ja suorittaakin maksua enemmän kuin erä on edellyttänyt, on Trafin tietokoneohjelma laittanut ajoneuvoja käyttökieltoon. Asiasta tehtiin kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Apulaisoikeusasiamies pyysi selvitystä asiaan Trafilta. Virasto ei suoraan myönnä toimineensa virheellisesti vaan syyttää virheestä tietokoneohjelmaa. Trafin mukaan heidän "tietojärjestelmällään ei ole ollut mahdollista tulkita" sitä haluaako verovelvollinen maksaa verot erissä. Sen sijaan ajoneuvovero on "mennyt osamaksutilaan" ja aiheuttanut lainmukaisen käyttökiellon.

Trafi puolustautuu sillä, että heillä on käynnissä vuoden lopussa päättyvä kehitysprojekti, jolla ongelma on tarkoitus ratkaista.

Maija Sakslin
Maija SakslinJussi Aalto / Oikeusasiamiehen kanslia

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan tämä ei kuitenkaan riitä. Veroviranomainen käyttää merkittävää julkista valtaa ja sen on huolehdittava, ettei asiakkaille tule lainvastaisia ja virheellisiä seuraamuksia.

Sakslinin mukaan menettely ei myöskään täytä hyvän hallinnon oikeusperiaatteita. Hän pitää ajoneuvon käyttökieltoa suhteettomana seurauksena.

"Verovelvollisen ei voida edellyttää tietävän sitä, että Liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmä on ohjelmoitu siten, että tilanteessa, jossa veroa on suoritettu enemmän, se ei lainkaan tunnista suoritusta", hän kirjoittaa ratkaisussaan.

Trafin mukaan sitä, kuinka paljon epäoikeudenmukaisia käyttökieltoja on annettu, on vaikea arvioida. Virasto kertoo kuitenkin lähettävänsä kuukausittain 230 000 sellaista lippua, joissa käyttökielto on mahdollinen. Trafin mukaan virastoon on tullut asiaa koskien vain yksi vahingonkorvausvaatimus.

Ratkaisu on tehty jo kesäkuussa, mutta eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia tiedotti ratkaisusta lomien takia vasta perjantaina verkkosivuillaan.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt myös mm. auroveroa kantavalta Tullilta sekä valtiovarainministeriöltä selvitystä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty autoveroa koskevan lainsäädännön ja verokäytännön muuttamiseksi. Vuonna 2014 apulaisoikeuskansleri moitti verohallintoa Yle-verosta sekä verohallinnon toimintaa ns. Liechtenstein-tapauksissa.

Täydennetty viimeisellä, taustoittavalla kappaleella 10.8. kello 13:42