Puuta on renkaisiin katsominen

Puun iän voi laskea kannon vuosirenkaista, oksakiehkuroista tai kasvukairaa käyttämällä. Reilun sadan vuoden ikäisiä mäntyjä löytyy suhteellisen helposti, yhtä vanhat kuusikot ovat harvassa.

luonto
Liuska kertoo männyn kunnon ja iän.
Liuska kertoo männyn kunnon ja iän. Anne Tastula /Yle

Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksen metsänhoidonneuvoja Jaakko Niemistö ruuvaa parinkymmenen sentin mittaista kairaa keskikokoiseen mäntyyn. Hän vetää ulos näytteen, jonka perusteella hän toteaa puun noin 80-vuotiaaksi, terveeksi männyksi, jonka nykyinen vuosikasvu on parin millin luokkaa.

– Ei se puu laita kairausta pahakseen. Kun käännän kairan pois, laitan tämän liuskan takaisin sisälle. Pihkapuilla on tapana, että se haavansa paikkaa, siihen liuskan ympärille tulee pihka. Sillä se suojaa itsensä bakteereilta ja viruksilta, Niemistö kertoo.

Kasvukairauksen näyteliuskasta näkyy puun poikkileikkaus. Sydänpuusta vuosilustoja laskettaessa saadaan selville puun ikävuodet. Liuskasta nähdään myös puun elinkaari. Nuorempana vuosikasvut ovat isompia ja kun ikää tulee, ne hidastuvat. Liuskasta kertoo lisäksi onko puu terve vai laho.

– Kuusessa on monta kertaa niin, että se on sisältä aivan ruskeaa ja kunnon lastua on vaikea saada ilman, että se menee rikki. Ulospäin tällaista on vaikea nähdä, Niemistö sanoo.

Lahot selville ennen myrskyä

Puiden ikäkairausta tehdään yleensä tutkimustarkoituksessa ja metsänhoitoyhdistyksen puolesta pyynnöstä esimerkiksi tonttipuihin.

– Säät kun ovat muuttuneet sellaisiksi, että voimakkaita tuulia on enemmän kuin ennen. Ihmiset haluavat tietää, ovat omalla maalla olevat puut lahoja vai terveitä, että kuinka todennäköistä on puun katkeaminen myrskyllä, Jarkko Niemistö kertoo.

Metsänomistajien metsäsuunnitelmat ovat iän puolesta yleensä hyvin kattavia, joten metsänhoidossa ikäkairausta tehdään harvemmin, silloin puuston kartoituksessa tai leimikoiden teossa.

– Metsänhoidon kannalta iänmääritys ei ole ratkaiseva. Enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että puilla on kasvutilaa, eli että puusto ei ole liian tiheä. Sairaat puut viedään myös nopeasti pois.

– Iänmääritys on apuväline esimerkiksi lannoitukseen. Siitä nähdään, onko puu vielä sellainen, että sitä kannattaa lannoittaa, Niemistö sanoo.

Kairaa käyttämättä kasvavan nuoren havupuun ikä on laskettavissa oksakiehkuroiden avulla. Päällekkäisten oksien välillä on vuosi. Oksakiehkuroiden määrään lisätään noin viisi vuotta, jolloin saadaan puun arvioitu ikä.