Oulun yliopisto haluaa tutkia Viinivaaran alueen kasvistoa

Yliopisto on tehnyt suunnitellun vedenottamon alueella aiemminkin tutkimuksia. Erillistä tutkimispyyntöä yliopisto ei ole saanut, mutta aihetta on käsitelty muun muassa vedenottohankkeen vastustajien kanssa.

Oulun vesi
Sammaleinen lähdepuro Viinivaarassa
Viinivaarasta löytyy muun muassa lähteitä.Timo Nykyri / Yle

Oulun yliopisto on kiinnostunut tutkimaan Oulun vedenottoalueeksi suunnitellun Viinivaaran kasvistoa.

Yliopiston kasvimuseon tutkija Esteri Ohenoja sanoo, että aluetta on tutkittu aiemminkin, mutta nyt sitä olisi syytä tutkia lisää. Ohenojan mukaan yliopistolla ei ole tarkkaa tietoa siitä, millä tavalla Oulun kaupunki aikoo alueen kasvistoa tutkia.

– Kasvitietelijät ovat käyneet siellä useamman kerran. Muun muassa alueen lähteitä ja lähdepuroja on tutkittu takavuosina.

– Tutkimukset eivät ole aina olleet kovin tarkkoja, joten nyt aluetta olisi syytä tutkia lisää. Meillä ei ole tietoa siitä millaisia tutkimuksia Oulun kaupunki aikoo Viinivaarassa tehdä, Ohenoja sanoo.

Ohenoja muistuttaa, ettei yliopisto ole saanut miltään taholta erillistä tutkimispyyntöä.

- Yleisellä taholla asiasta on puhuttu niin, että yliopistokin voisi osallistua Viinivaaran kasviston kartoitukseen.

Oulun Veden tutkimukset pysähdyksissä

Viinivaara-hanketta vetävä Oulun Vesi ei ole päässyt tutkimaan Viinivaaran alueen kalakantoja ja kasvistoa suunnitellusti tänä kesänä.

Ylikiimingin kalastuskunta on tehnyt tutkimuksista hallintopakkoesityksen aluehallintovirastoon. Kalastuskunnan mukaan Oulun Vesi ei ole kysynyt tutkimuksilleen lupaa alueen vesien ja maanomistajilta.

- Oulun Vesi on ilmoittanut vesien omistajille tekevänsä heinä-elokuulla sähkökalastuksia muun muassa Olvasojalla ja Nuorittajoessa. Vesilain mukaan näihin toimiin tarvitaan maanomistajien lupa, Ylikiimingin kalastuskunnan puheenjohtaja Pentti Marttila-Tornio sanoo.

Oulun Veden toimitusjohtaja Jouni Lähdemäen mukaan Viinivaarassa ei aloiteta tutkimuksia ennen kuin aluehallintovirasto on käsitellyt hallintopakkopyynnön.

Aluehallintovirasto pyrkii tekemään asiassa päätöksen elo-syyskuun vaihteessa.