Äidinkieltä 22 eri kielellä

Muuta kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien lasten oman kielen opetus alkaa Jyväskylässä ensi viikolla. Suurimmat kieliryhmät opetuksessa ovat venäjä, englanti, persia ja saksa sekä Kongon ja Ruandan alueella puhuttava kinyaruanda.

kielet
Opiskelijan kädet kirjalla
Antti Karhunen / Yle

Tänä vuonna Jyväskylässä annetaan äidinkielen opetusta suomenkielen lisäksi 22:ssa eri kielessä. Oppilaita tämän opetuksen piirissä on noin 500, joista osa tulee Jyväskylän viereisistä kunnista.

Vaikka oman kielen opetukseen kokoonnutaan koulupäivän jälkeen vain kahdeksi tunniksi viikossa, opetus on täysipainoista koulutyötä. Koulutuksen suunnittelija Pia Bärlund kertoo, että usein oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuneilla on harhakäsitys, että kyseessä olisi ikään kuin omankielinen kerho.

– Koulutuksesta saadaan keväällä arvionti, joka liitetään oppilaan todistukseen mukaan. Meillä on opetussuunnitelmat ja töitä tehdään kovasti eri tavoin, jotta saadaan oppilaalle toimiva kaksikielisyys, Bärlund kertoo.

Suomessa ei pysty pätevöitymään meidän näkökulmastamme eksoottisimpiin kieliin.

Koulutuksen suunnittelija Pia Bärlund

Oman äidinkielen opetusta on kehitetty Jyväskylässä Koneen säätiön apurahan avulla puolitoista vuotta, yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Täydennyskoulutusprojekti päättyy tämän vuoden lopussa, ja se on ollut tärkeä opettajille, joiden kouluttautumismahdollisuudet ovat rajalliset.

– Meidän opettajamme puhuvat äidinkielenään opetettamaansa kieltä. Osalla heistä on opettajankoulutus ja osa on epäpäteviä.

– Suomessa ei pysty pätevöitymään meidän näkökulmastamme eksoottisimpiin kieliin, sillä kaikissa kielissä ei anneta yliopistotasoista koulutusta. Jotta suomalaisen lainsäädännön mukaan voisi olla pätevä kielenopettaja, pitää olla korkeakoulututkinto kyseisestä kielestä. Se on epäkohta, johon ei ole vielä puututtu Suomessa, toteaa koulutuksen kehittäjä Pia Bärlund.

Pia Bärlundia haastatteli Matleena Ylikoski.